2020 YILI   OCAK   AYI  MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
423

2020 YILI   OCAK   AYI  MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 08.01.2020 Çarşamba Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi sunum salonunda toplanacaktır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

 GÜNDEM :

1- 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden, meclis üyeleri arasından Denetim Komisyonuna üye seçilmesi.

2- 2020 yılında meclis ve komisyon toplantılarına katılacak meclis üyelerine 5393 sayılı     Belediye Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrasına istinaden ödenecek huzur hakkı      miktarının belirlenmesi.

3- Kurumumuzda sözleşmeli olarak çalışacak personellerin tam ve kısmi zamanlı sözleşmeleri   ve ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

4- Belediyemizde 2020 yılı içinde çalışmak üzere istihdam edilecek geçici işçi vizelerinin    yapılması konusunun görüşülmesi.

5- Belediyemizde itfaiye ve zabıta hizmetlerinde kadrolu olarak çalışan personele 2020 yılı için aylık fazla çalışma ücreti ödenmesi konusunun görüşülmesi.

6- Kurumumuza ait yola, yeşil alana terk edilmiş olan kısımların herhangi bir maksat amacıyla  İşgaline ait işgal harcının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

7- 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların     Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Pazaryerleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereği Pazaryeri  kuruluş günü  ve yerleşim planı konusunun görüşülmesi.

8- 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi kapsamında Mali Hizmetler Müdürlüğü      bünyesinde Ön Mali Kontrol Biriminin oluşturulması ve  Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol      Kanununun 58, 60. maddeleri kapsamında Ön Mali Kontrol İşlemleri yönergesinin görüşülmesi.