2021 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
518

2021 TEMMUZ AYI 05.07.2021 TARİHLİ MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 05.07.2021 Pazartesi Günü saat 15.00 de Küçükkuyu Kültür Merkezi Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

 

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2021/35

Gündem 1: Fen İşleri Müdürlüğünün 30.06.2021 tarih ve 1448 sayılı teklif yazısı ile Şehir Plancısı M****** I***’ın 29.06.2021 tarihli dilekçesi ile Küçükkuyu Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hazırlanması işi ile ilgili çalışmaların tamamlandığı ve Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş olup; Küçükkuyu Belediyesi İmar Planı Yapılması Hizmet Alımı işi kapsamında Teknik Şartnameye uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021/36

Gündem 2: Fen İşleri Müdürlüğünün 30.06.2021 tarih ve 1449 sayılı teklif yazısı ile Şehir Plancısı M****** I***’ın 29.06.2021 tarihli dilekçesi ile Küçükkuyu Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hazırlanması işi ile ilgili çalışmaların tamamlandığı ve Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş olup; Küçükkuyu Belediyesi İmar Planı Yapılması Hizmet Alımı işi kapsamında Teknik Şartnameye uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.