2022 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
234

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05.12.2022 Pazartesi Günü saat 15.00 de Mıhlı Mahallesi,  Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda toplanacaktır.

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

 

GÜNDEM :

1-   Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereği Bütçede                         fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki Ödenek Aktarma konusunun görüşülmesi.

2-  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin “f” bendi gereğince 2023 Mali Yılı içinde uygulanacak ücret tarife cetvelinin görüşülmesi.

3-  5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile Çevre ve Orman Bakanlığı Tarafından Çıkarılan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlere göre hazırlanan 2023 yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporunun görüşülmesi.

4-  İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 28.11.2022 tarih  ve 4273 sayılı Belediye hissesi ile ilgili alınan  07.11.2022 tarih 2022/69 ve 11.11.2022 tarih  2022/74 sayılı Meclis Kararları hakkındaki müzekkeresinin görüşülmesi.

5-  5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18. Maddesi  gereği  Çevre Koruma Müdürlüğü’nün mevcut Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi konusunun görüşülmesi.

6-  5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18. Maddesi  gereği  Fen İşleri Müdürlüğü’nün mevcut Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi konusunun görüşülmesi.

7-  5393 sayılı Belediye Kanunun ve Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde kurulmuş olan ve faaliyete geçen  Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin konusunun görüşülmesi.