2022 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
220

EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05.09.2022 Pazartesi Günü saat 15.00’de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda toplanacaktır.

 

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

 

GÜNDEM :

 

  1. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi gereğince Belediyemizin 2023 Mali yılına  ait Gelir-Gider Bütçe tasarısının görüşülmesi.

 

  1. Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğünden Gökçetepe Mahallesi, Makbere Mevkii, 190 ada, 100 nolu parseldeki taşınmazın  kiralaması konusunun görüşülmesi.

 

3-  5393 Sayılı Belediye Kanunu  ve  Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına   Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereği (III) sayılı Dolu Kadro Cetvelinde değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi.