2022 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
162

2022 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 06.06.2022 Pazartesi Günü saat 15.00 de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda toplanacaktır.

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

GÜNDEM:

  • Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği Başkanlığımızda dolu bulunan 1 adet kadro için (III) sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinde değişiklik yapılması teklifinin görüşülmesi.

 

  • 06.2022 tarih ve 0789 sayılı dilekçeye istinaden Küçükkuyu Terminali ücret tarife cetveli konusunun görüşülmesi.

 

  • Küçükkuyu Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarih ve 2022/40 sayılı Meclis Kararı ile plan notlarındaki bazı hususlara yönelik plan müellifi Menşure IŞIK tarafından hazırlanan dosyanın görüşülmesi.