2022 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
289

2022 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 07.03.2022 Pazartesi Günü saat 15.00 de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda toplanacaktır.

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

  

GÜNDEM :

  • Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Küçükkuyu Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarih ve 2022/10 sayılı 1/5000 ölçekli NİP ve 2022/11 sayılı 1/1000 ölçekli UİP değişikliklerine askı süresi içinde yapılan itirazı konusunun görüşülmesi.

 

  • Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddesi gereği; (III) sayılı Memur Dolu Kadro Cetveli değişikliği ile (IV) sayılı Dolu Boş Memur Kadro Cetvelinde değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi.

 

  • 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında TROAS Bölge Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği nezdinde yapılacak olan hayvan bakım evi çalışmalarına birlik üyesi olarak katkı sağlanması konusunun görüşülmesi.

 

  • 02.2022 tarih ve 186 sayılı Gökçetepe Mahalle Muhtarlığının Belediye Danışma Merkezi ve seyyar tuvalet yapılması talebine dair konunun görüşülmesi.