“2022 YILI ÜCRET TARİFELERİ”

0
850

 

 

 

Küçükkuyu Belediye Meclisi’nin 10.12.2022 tarih 2021/58 sayılı kararı ile kabul edilen “2022 Yılı Ücret Tarifesi” ve 2021/59 sayılı karar ile onaylanan “2022 Yılı Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Tarifesi” dokümanları aşağıdaki linklerde mevcuttur.

   2022 Yılı Ücret Tarifesi   

   2022 Yılı Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Tarifesi