2023 YILI EKİM AYI 02.10.2023 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
200

2023 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02.10.2023 Pazartesi Günü saat 15.00 de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda toplanacaktır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR 

 

 

GÜNDEM:

 

  • 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi gereğince Belediyemizin 2024 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi ile ilgili 09.2023 tarih 2023/38 ile 19.09.2023 tarih 2023/39 ve 2023/40 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporlarının görüşülmesi.

 

  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2023 tarih  ve 10339 sayılı Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, 286 ada, 13 parselde Sağlık Tesis Alanına yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.

 

  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2023 tarih  ve 10386 sayılı Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, 130 ada, 4 parsel ve 271 ada, 1 parsel ile çevresine  yönelik hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.

 

  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2023 tarih  ve 10385 sayılı Mıhlı Mahallesi, i17d18d3c pafta, 115 ada, 49 parselde bulunan Belediye hissesi hakkındaki müzekkeresinin görüşülmesi.

 

  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2023 tarih  ve 10387 sayılı Mıhlı Mahallesi, i17d18c3a pafta, 510 ada, 46 parselde bulunan Belediye hissesi hakkındaki müzekkeresinin görüşülmesi.

 

  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2023 tarih  ve 10389 sayılı Mıhlı Mahallesi, i17d18c4a pafta, 256 ada, 10 parselde bulunan Belediye hissesi hakkındaki müzekkeresinin görüşülmesi.