21.05.2020 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
287

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 21.05.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:40

Belediyemiz Encümeni 21.05.2020 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 21.05.2020 tarih ve 1241 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Beldesi Gökçetepe Mahallesi, Özsoy Sokak, No:4, A Blok D:1 bulunan tapuda İ1722B2B pafta, 265 ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde (TCKNo.:360********) Derya ŞAHİN adına kayıtlı dairenin bodrum katında bulunan mimari projesinde 1 nolu dairenin kömürlük eklentisi olarak görünen alan için, 06.01.2019 tarih, CPFT168A Belge ve 3734782 başvuru numarası ile alınmış olan Yapı Kayıt Belgesine istinaden; belgenin alındığı tarihte bahse konu alanın oda olmadığı, beyan edilenin aksine kömürlük ve odunluk olduğu, ytong tuğla ile bölünmek suretiyle elektrik, su tesisatı döşendiği mutfak ve tuvalet-banyo eklenerek meskene çevrildiği tespit edilmiştir. Şikayete konu odunluk ve kömürlüğün meskene çevrilmesi Yapı Kayıt Belgesi başvurusu için 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı binada bulunan diğer kat maliklerinin sözlü ve yazılı şikayeti üzerine Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda meskene dönüştürülme işlemlerinin devam ettiği ve mahalinde çalışma yapıldığı görüldüğünden çalışmalar durdurularak 13.04.2020 tarih ve 06 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıklar 3194 sayılı İmar Kanunun 32.Maddesine istinaden verilen 30 günlük süre sonunda yıkılıp eski haline getirilmediğinden  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  TCK‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi (TCKNo.:360********)Derya ŞAHİN hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi

 

21.05.2020 tarihli Encümen 1 adet karardan ibarettir.