BELEDİYE ENCÜMENİNİN 22.02.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:23

KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin  talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve  her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Mustafa KUTUCU : Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, 8.Sokak , No:8

İsmühan Nalan ALERTUNGA ve Mehmet BERK: Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Mehmet Dede Efendi Cadde, No :11

İbrahim SOLMAZ :  Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 8.Sokak, No: 4

KARAR NO:24

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Belediyemiz Zabıtaları tarafından, 15.02.2018 tarihinde saat: 16:00 da Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Köprüdere Sokak üzerinde bulunan 274 ada, 1 parseldeki inşaat müteahhidi Erhan TORUK (T.C.= 29134714720) tarafından izinsiz kazı yapıldığı ve Belediye şebeke su borusunu patlattığı yolu bozduğu görülmüş olup, 000001 nolu Tespit Tutanağı ile su borusu tamiratı ve yolun tekrar yapılması ile ilgili ücretlerin tespit edildiği tutanak tanzim edilmiş  olup;  tutanak altına alınan işlemle ilgili ilgilisi Erhan TORUK’a

1) 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ve Küçükkuyu Belediye Zabıta

Uygulama Yönetmeliğinin 13. Maddesinin (n) bendi gereği 259,00 TL para cezası,

2) su borusu tamiratı için gerekli malzeme ve işçilik ücretleri: 625,00 TL

3)  Bozulan yolun tekrar yapılması için işçilik ücreti:325,00 TL

4) Boşa akan su miktarı (189m3x9.50TL.) ücreti:1.795,50 TL  olmak üzere toplam  : 3.004,50 TL.(Üçbindörtlira,ellikuruş )yazılmasına ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:25

KARAR ÖZETİ: Yola Terk -ifraz

21.02.2018 tarih ve 0562 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen; İlgilisi Nuriye ŞALE’nin 19/02/2018 tarih ve 0365  kayıt sayılı dilekçe eki  sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Yalıpınarı Mevkii, i17d19d4a pafta, 197 ada, 41 nolu parsel için hazırlanan yola terk ve ifraz dosyasında bahsi geçen parselin zeytinlik vasfında olduğu, yeni oluşacak parselin cinsinin arsa olarak değiştirilmesine yönelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 3573 sayılı kanun uygulamaların da kapsamak üzere olumlu görüş yazısının aranılması talimatı gereği 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  i17d19d4a imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda ve konut alanında kalmakta olup; 197 ada, 41 parselde zeytinlik vasıflı Nuriye ŞALE adına kayıtlı taşınmazın vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz yola terkinden sonra kalan kısmın A ve B nolu parsellerin   tam imar parseli olacak şekilde ifrazı hazırlanan dosyanın  3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. Maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:26

KARAR ÖZETİ: Yola Terk -ifraz

21.02.2018 tarih ve 0561 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen; İlgilisi İlkay İdiye SAKALLI’nın 20/02/2018 tarih ve 0372 kayıt sayılı dilekçe eki  sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Mıhlı Mahallesi, Kocakozlar Mevkii, i17d18d3c pafta, 233 ada, 11 nolu parsel için hazırlanan ifraz ve yola terk dosyası 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  i17d18d3c imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda ve konut alanında kalmakta olup ;233 ada, 11 parselde zeytinlik vasıflı İlkay İdiye SAKALLI adına kayıtlı taşınmazın vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz yola terkinden sonra kalan kısmın A ve C nolu parselin tam imar parseli, B nolu artık(şuulu) imar  parseli olacak şekilde ifrazı hazırlanan dosyanın  3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. Maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:27

KARAR ÖZETİ: 18. Madde Uygulaması

22.02.2018 tarih ve 0571 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile,Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi i17d18d3d pafta, 239 ada 13, 14, 16, 17, 28, 29, 30, 31 nolu parseller düzenleme sahasına alınmış olup;  DOP  0.2103521 hesaplanarak uygulama bittikten sonra oluşan  yeni imar adası ve parsellerin ve ekteki  dosyadaki  kroki ve  hesap çizelgelerinin 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesine istinaden uygun olduğuna, Fen İşleri Müdürlüğü ilan panosunda bir ay süreyle askıya asılmasına, ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

18dosya

belge1

22.02.2018  tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.