22.04.2021 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
289

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 22.04.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:20

KARAR ÖZETİ: Kesin Hesap

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/03/2021 tarih ve 0674 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri 5393 Sayılı Belediye Kanunun “Kesin Hesap” başlıklı 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Bütçe Kesin Hesabının Düzenlenmesi ve Görüşülmesi” başlıklı 40. maddesinin birinci fıkrasına göre Nisan ayı içinde görüşülüp karara bağlanması için Belediye Encümenine sunulmuş ve 25.03.2021 tarih ve 2021/13 sayılı Encümen Kararı ile incelemeye alınmış olup; 5393 sayılı Belediye Kanunun 64. ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve Nisan ayı içinde Encümen tarafından ayrıntılı olarak tektik edilip görüşülen Küçükkuyu Belediyesinin 2020 Mali Yılına ait Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek:29), Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek:30), Finansman Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli (Örnek 31), Yönetim döneminde görev yapan Muhasebe yetkililerine ait Liste(Örnek 70), Genel Mizan Cetveli (Örnek 76), Bilanço (Örnek 77) ve Taşınır taşınmaz Kesin Hesap Cetvellerini içeren 2020 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabın iş bu cetvellerde görüldüğü gibi usule uygunluğunun aynen kabulüne,  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:21

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 19.04.2021 tarih ve 0884 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde 13/04/2021 tarihinde Saat:11:20’de Hamza KARAGÜL isimli şahısın Beldemiz Sahil Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:5/A adresinde bulunan Karagül Unlu Mamulleri ünvanlı işyerine yapılan denetimde imalathane kısmında malzemelerin uygunsuz şekilde olduğu fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup, konu ile ilgili 13.04.2021 gün ve 000070 nolu zabıt varakası tanzim edilmiştir.  İlgilisi 14/04/2021 tarihli dilekçesi ile tespit edilen eksiklikleri giderdiğine dair kuruma bilgilendirme yapılmış olup;  Düzenlenen zabıt varakasına istinaden 5326 sayılı Kabahatler Kanununun  Emre Aykırı Davranış başlıklı 32 nci maddesi gereği ilgilisi  (TCKNo:479********)Hamza KARAGÜL’e 2021 yılı para ceza miktarı olan 427,00TL(dörtyüzyirmiyedilira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:22

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 19.04.2021 tarih ve 0885 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde 13/04/2021 tarihinde Saat:11:08’de Ramazan ADIGÜL isimli şahısın Beldemiz Sahil Mahallesi, Gülsüm Camgöz Caddesi, No:23/A adresinde bulunan Narin Börek ve Simit Evi Ünvanlı işyerine yapılan denetimde imalathane kısmında malzemelerin uygunsuz şekilde olduğu fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup; konu ile ilgili 13.04.2021 gün ve 000069 nolu zabıt varakası tanzim edilmiştir. Düzenlenen zabıt varakasına istinaden 5326 sayılı Kabahatler Kanununun  Emre Aykırı Davranış başlıklı 32 nci maddesi gereği ilgilisi (TCKNo:285********) Ramazan ADIGÜL’e 2021 yılı para ceza miktarı olan 427,00TL(dörtyüzyirmiyedilira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:23

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 19.04.2021 tarih ve 0887 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde 15/04/2021 tarihinde Saat:10:05’te İbrahimce Mahallesi, 422 Sk., No:24 Edremit/BALIKESİR adresinde ikamet eden, Şennur GÖRGÜN isimli şahsın Beldemiz Mıhlı Mahallesi, Bahadır Sokakta, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine istinaden yasak olmasına rağmen 10 LA 954 plakalı aracı ile seyyar satıcılık yaptığı tespit edilmiş olup; konu ile ilgili 15.04.2021 gün ve 000071 nolu zabıt varakası tanzim edilmiştir. Düzenlenen zabıt varakasına istinaden 5326 sayılı Kabahatler Kanununun  Emre Aykırı Davranış başlıklı 32 nci maddesi gereği ilgilisi (TCKNo:116********)Şennur GÖRGÜN’e 2021 yılı para ceza miktarı olan 427,00TL(dörtyüzyirmiyedilira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:24

KARAR ÖZETİ: Genel

Garaj Amirliğinin 21.04.2021 tarih ve 0901 sayılı yazısı ile teklif edilen Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, Zeytindalı Sok. İkizevler Sitesi No: 8 B-Blok adresinde bulunan (Abone No: 11007)Funda ZANKOĞLU,  (Abone No: 9516) Mahsum BATUR, (Abone No: 10050) Arslan DURMUŞ, (Abone No: 9786) Gürol FİLİZ, (Abone No: 8787)Ragıp KOŞACA, (Abone No: 9974) Necmi TÜRKEŞ tarafından verilen 19.04.2021 tarih ve 0293 sayılı dilekçe, Encümenimizce değerlendirilmiş olup;  bina fosseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su bedelinin faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

22.04.2021 tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.