22.06.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
553

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 29.06.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 29.06.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR NO:119

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Belediyemiz Zabıtaları tarafından, 04/06/2017 tarihinde saat: 16:20‘de Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Yatırım 1. Sokakta Ali ÖZDEN isimli şahıs tarafından elektrik borusu geçirmek için izinsiz kazı yapıldığı ve şebeke su borusunu kırdığı tespit edilerek tutanak altına alınan işlemle ilgili 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği 227.00 TL para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:120

KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Sadullah OKAN Vk. Hüseyin ERDEM: Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi, Barbaros Cadde No:36 Turan SÖNMEZ Vk. Erdal ÇETİN:Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi, Adnan Menderes Cadde No:41

Durmuş DAŞKIN: Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Dede Korkut Sokak No:25 Ayşe Ferda AKIN: Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Yelken 4. Sokak No:8 Zeki VARDAR: Küçükkuyu Sahil Mahallesi Dr. Fazıl Küçük Sokak No:20

Talip YİĞİT: Küçükkuyu Sahil Mahallesi Damla Sokak No:3

KARAR NO:121

KARAR ÖZETİ: Genel

Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Gülsüm CAMGÖZ Caddesi’nin 02.07.2016 Pazar gününden itibaren akşam saat 20.00 ile gece saat 01.00 saatleri arasında yaz sezonu boyunca araç trafiğine kapatılmasının uygunluğuna, kararın bir örneğinin Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Trafik Komisyonuna gönderilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:122

KARAR ÖZETİ: Pis su ve Atık Su çekimi

20.06.2017 tarih ve 20170973 sayılı Su Ürünleri Kooperatifi dilekçesi ile Su Ürünleri Kooperatifinin liman İçinde toplanan pis su ve atık sularının Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve yapılan işlemin protokole bağlanması talebi Encümenimizce değerlendirilmiş olup; Su Ürünleri Kooperatifi ile Belediyemiz arasında protokol düzenlenerek imzalanmasına ve imzalanan protokol çerçevesinde foseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi talebinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:123

KARAR ÖZETİ: İmar para cezası 3194/42 Mad.

Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Akgün Albayrak Caddesi Sahil Şeridi Kıyı Kenar içerisinde izinsiz ve ruhsatsız olarak yapılmakta olan kaçak 20×5 ebatında İskele- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan rutin kontroller sonucunda tespit edilmiş ve kaçak yapı 24.06.2017 tarih ve 08 sayılı Yapı tatil Zaptı ile mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın 184/1. Maddesi gereği yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle, aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden şikayete konu 20×5 ebatında yapılmakta olan İskele, taşınmaz maliki Alev GÜNDEŞ tarafından yapıldığından; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem yapılarak imar para cezası raporuna istinaden Alev GÜNDEŞ’e 3.692,82 TL. para cezası verilmesi ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:124

KARAR ÖZETİ: İmar yıkım Kararı 3194/32. Mad.

Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi ,Akgün Albayrak Caddesi, Deniz Kenarı Mevkiinde kıyı kenarda Alev GÜNDEŞ adına kayıtlı izinsiz ve ruhsatsız yapı ile ilgili Fen İşleri müdürlüğü tarafından yapılan kontroller sonucunda ruhsat ve eki projelere aykırı olarak yapılan söz konusu kaçak yapı 24.05.2017 tarih ve 05 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıklar 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden verilen 30 günlük süre içinde yasal hale getirilmediğinden yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına , 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve TCK ‘nın 184/1. Maddesi gereği yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:125

KARAR ÖZETİ: İmar yıkım Kararı 3194/32. Mad.

Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi , Necip Fazıl Kısakürek Sokak Yeşiltepe Sitesi içerisinde bulunan tapuda 510 ada, 34 parselde Hanife ALNIAÇIK adına kayıtlı İzinsiz ve Ruhsat Eki ve Projelerine aykırı teras altındaki boş alan sabit pvc pen ile kapatılarak açık alanların kapalı alana dahil edildiği BİMER şikayetine konu olmuş ve yapı Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından 09.01.2017 tarih ve 01 Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; Söz konusu aykırılıklar 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden verilen 30 günlük süre içinde yasal hale getirilmediğinden yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına , 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve TCK ‘nın 184/1. Maddesi gereği yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:126

KARAR ÖZETİ: İmar yıkım Kararı 3194/32. Mad.

Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Elçibey Caddesi No:11-15 adresinde bulunan tapuda İ17D18C1C Pafta, 513 ada, 21 parselde Aynur GÜNDOĞDU adına kayıtlı izinsiz ve ruhsat eki ve projelerine aykırı teras altındaki boş alan sabit pvc pen ile kapatılarak açık alanların kapalı alana dahil edildiği BİMER şikayetine konu olmuş ve yapı Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından 23.02.2017 tarih ve 04 Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıklar 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden verilen 30 günlük süre içinde yasal hale getirilmediğinden yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına , 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve TCK ‘nın 184/1. Maddesi gereği yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:127

KARAR ÖZETİ: İmar yıkım Kararı 3194/32. Mad.

Küçükkuyu Beldesi Necip Fazıl Kısakürek Sokak Yeşiltepe Sitesi içerisinde bulunan tapuda 510 ada, 34 parselde Münür ÇELİK adına kayıtlı izinsiz ve ruhsat eki ve projelerine aykırı teras altındaki boş alan Sabit pvc pen ile kapatılarak açık alanların kapalı alana dahil edildiği BİMER şikayetine konu olmuş ve yapı Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından 09.01.2017 tarih ve 02 Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıklar 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden verilen 30 günlük süre içinde yasal hale getirilmediğinden yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına , 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve TCK ‘nın 184/1. Maddesi gereği yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:128

KARAR ÖZETİ: Tutanak 5326/32. Mad.

Belediyemiz Zabıta ve Fen İşleri elemanları tarafından, 14.06.2017 tarihinde saat: 20.30‘da Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Akgün Albayrak Caddesi No:78 adresinde tapuda İ17D23A2B pafta, 357 ada, 13 parselde Hüseyin Ahmet SÜZEN( Aseyapı İnşaat Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi) tarafından yapılmakta olan inşai faaliyetler için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İnşaat Genel Müdürlüğünün 11.03.2015 tarih ve 201503 sayılı genelgesine istinaden 15 Mayıs 2017 tarihi itibariyle inşaat yasağı olmasına rağmen izinsiz olarak inşaat faaliyetlerine devam ettiği tespit edilerek tutanak altına alınan işlemle ilgili 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği 227.00 TL para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

29.06.2017 tarihli Encümen 10 adet karardan ibarettir.