25.06.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
370

Belediye Encümeninin 25.06.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:100
Belediyemiz Encümeni 25.06.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:17 adresinde Emirhan IRMAK, Salim ÇAM, Fatih AKARSU, Yasin YILDIZ, Mehmet ÖZER, Ali TOPÇUOĞLU, Ali YANAR, Ömer Besim TÜRK, İlhan KARABULUT ve Saim TİRYAKİ adlarına kayıtlı binanın foseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilerek su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:101
Belediyemiz Encümeni 25.06.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Mıhlı Mahallesi Halide Edip ADIVAR Caddesi üzerinde Murat TUNA İnşaat Taah.Tur.tic.Ltd.Şti tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 22.06.2015 gün ve 000133 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edildiğinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine göre Murat TUNA İnşaat Taah.Tur.tic.Ltd.Şti’ye 208,00 TL ( İkiyüzsekiz Türklirası ) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO:102
Belediyemiz Encümeni 25.06.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Gökçetepe Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Müteahhit Dursun ATALAY’ın yaptığı inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 22.06.2015 gün ve 000135 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edildiğinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine göre Müteahhit Dursun ATALAY’a 208,00 TL ( İkiyüzsekiz Türklirası ) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO:103
Belediyemiz Encümeni 25.06.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Gökçetepe Mahallesi Ufuk Sokakta Müteahhit Orhan VURAL tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 22.06.2015 gün ve 000137 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edildiğinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine göre Müteahhit Orhan VURAL’a 208,00 TL ( İkiyüzsekiz Türklirası ) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO:104
Belediyemiz Encümeni 25.06.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Sahil Mahallesi Sülayman SAKALLI Caddesi üzerinde Mustafa KARATEKE isimli şahıs 45 ND 761 plakalı kamyoneti ile seyyar satıcılık yaptığı ve aracındaki hoparlör ile bağırarak çevreyi rahatsız ettiği 24.06.2015 gün ve 000138 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edildiğinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesi ve Belediye Zabıta Tal.10.Böl.77.maddesinin 5.bendine istinaden Mustafa KARATEKE’ye 208,00 TL ( İkiyüzsekiz Türklirası ) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.