26.10.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
317

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 26.10.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 26.10.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR NO:232
KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mah. Albayrak Cadde, Bahçivan Sokak, No:4 adresinde Necla YÜKSEL adına kayıtlı bina ile ilgili verilen 23.10.2017 tarih ve 20171885 sayılı dilekçe Encümenimizce değerlendirilmiş olup, foseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:233
KARAR ÖZETİ: Tevhit (Birleştirme)
1701 nolu LİHKAP’ın 19/10/2017 tarih ve 20171386 kayıt sayılı başvurusuna istinaden 24.10.2017 tarih ve 20173298 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Mıhlı Mahalle, Kocakozlar mevkii, i17d18d3c pafta, 115 ada, 36 ve 37 parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-309) i17d18d3c imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta ve plana uygun olarak hazırlanmıştır. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Mıhlı Mahallesi, Kocakozlar mevkii, i17d18d3c pafta, 115 ada, 36 ve 37 nolu parseller Necibe İlknur ŞENOL adına kayıtlı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:234
KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Emine Müberra ULAŞ : Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Sabri Bilgiç Cadde No:8

Zekeriyya YAVAŞ :Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi, Yelken 8. Sokak No:7

Aydın KAYA : Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi, Zeytindalı Sokak No:21
KARAR NO:235
KARAR ÖZETİ: Tutanak
Belediyemiz Zabıtaları tarafından, 21.10.2017 tarihinde saat: 10:55’te Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Barbaros Caddesinde bulunan Belediye şebeke suyu borusunu; Ahmet MEMİŞ isimli şahsın inşaat yapımı esnasında izinsiz olarak kazı yaptığı ve su borusunu patlattığı, şebeke suyunun yaklaşık olarak 2 saat yola aktığı tespit edilmiş olup, 000520 nolu Zabıt Varakası düzenlenerek tutanak altına alınan işlemle ilgili Belediyemiz Zabıta ve su işleri görevlileri tarafından meydana gelen zarar tutanakla tespit edilmiş olup; tutanak altına alınan işlemle ilgili 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği; İlgilisi Ahmet MEMİŞ’e 227.00(İkiyüzyirmiyedi) TL para cezası ve boşa akan su miktarı ile su borusu tamiratı ücreti olarak 1000,00(Bin) TL yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:236
KARAR ÖZETİ: Tevhid (Birleştirme)
1701 nolu LİHKAP’ın 27/01/2017 tarih ve 2017401 kayıt sayılı başvurusuna istinaden 26.10.2017 tarih ve 20173313 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahalle, Makbere mevkii, i17d18d4d pafta, 133 ada, 8,21 ve 44 parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-308) i17d18d4d imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta ve plana uygun olarak hazırlanmıştır. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahallesi, Makbere mevkii, i17d18d4d pafta, 133 ada, 8 nolu parsel Veli KURT adına kayıtlı, 133 ada 21 ve 44 nolu parseller Fettah KARGIN adına kayıtlı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:237
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
26.10.2017 tarih ve 20173317 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle teklif edilen ; ilgilisi Referans Restoran Servis Hizmetleri Gıda ve Turizm San.Tic.Ltd.Şti.’in 25/10/2017 tarih ve 20171905 kayıt sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Sahil Mahallesi, Köyiçi Mevkii, i17d23a1a pafta, 186 ada, 2 nolu parsel için hazırlanan yola terk dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-308) i17d23a1a imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Köyiçi Mevkii, i17d23a1a pafta, 186 ada, 2 nolu parselde kayıtlı arsa vasıflı Referans Restoran Servis Hizmetleri Gıda ve Turizm San.Tic.Ltd.Şti adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:238
KARAR ÖZETİ: Aktarma
26.08.2017 tarih ve 20173318 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile ​Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin yedek ödenek başlığı altındaki 38. Maddesine istinaden 2017 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan 0139-096101 Yedek Ödenekten-85.000,00TL’nin 0139-035201 Posta ve Telgraf Giderlerine 2.000,00TL, 0139-037190 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımlarına 60.000,00TL, 0443-038901 Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderlerine 20.000,00TL, 0510-013102 Geçici İşçilerin Ücretlerine 3.000,00TL aktarılmasının uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:239
KARAR ÖZETİ: Tevhid (Birleştirme)
1701 nolu LİHKAP’ın 16.10.2017 tarih ve 2017651 kayıt sayılı başvurusuna istinaden 26.10.2017 tarih ve 20173321 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahalle, Meşelik ve Tepe Mahalle mevkii, i17d18d4d pafta, 205 ada, 27,28 ve 29 parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-308) i17d18d4d imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta ve plana uygun olarak hazırlanmıştır. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahallesi, Tepe Mahallesi mevkii, i17d18d4d pafta, 205 ada, 27 parsel Rukiye ATICI ve Habibe IŞIK adına kayıtlı, 205 ada 28 parsel Rukiye ATICI adına kayıtlı, 205 ada 29 parsel Sabire MERTOL ve Kadir TÜRKSEVEN adına kayıtlı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:240
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemizde insan yerleşim ve çalışma yerleri ile gündelik yaşamıyla ilgili fiziki mekanlar ve çevreyi bozan zararlılara karşı; doğrudan veya dolaylı olarak insan yada hayvan hijyenine yönelik olanlar da dahil olmak üzere haşere ile mücadele edilmesi istenmektedir. Bu amaçla Beldemiz sınırları içerisinde 2018 yılında kullanılmak üzere ihtiyaç olan malın temin edilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi gereğince mal alım ihalesinin yapılmasına Encümenimizce oy birliğiyle karar verilmiştir.

26.10.2017 tarihli Encümen 9 adet karardan ibarettir.