27.02.2020 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
231

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 27.02.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:20

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 26.02.2020 tarih ve 0611 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi Halil Efendi Caddesi No:42 adresinde bulunan tapuda İ17D18D4C pafta, 129 ada, 18 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Nuri USLUCAN’a ait dairenin arka komşu parsele çekme mesafeleri içerisine bitişik olarak 3,90×1,90 ebatlarında yapılmakta olan müştemilat Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü elemanları tarafından yapılan rutin kontroller sonucunda tespit edilerek 15.01.2020 tarih ve 01 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıklar 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden verilen 30 günlük süre sonunda yıkılıp eski haline getirilmediğinden  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi   (TCKNo.: 16300787800 ) Nuri USLUCAN hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

27.02.2020 tarihli Encümen 1 adet karardan ibarettir.