27.05.2021 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
911

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 27.05.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

 

 

KARAR  NO:30

Belediyemiz Encümeni 27.05.2021 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tutanak.

Zabıta Amirliğinin 27.05.2021 tarih ve 2021/1154 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde; Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, No:22 adresinde, 16 ada 79 parselde bulunan Ankara Döşeme ünvanı ile Mesut ERDEM (TCKNo:12031069710) isimli şahıs tarafından Mobilya Tamiratı faaliyet konulu işyerinin ruhsatsız faaliyette bulunduğu tespit edilmiş olup, 20.05.2021 tarihli Ruhsatsız İşyeri Tutanağı tanzim edilmiştir. Düzenlenen tutanağa  istinaden; 15.05.1930 tarih ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunun 1.Maddesi ve 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe  giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 6.maddesinde ‘’Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz’’ denilmektedir. Ayrıca Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 10. Maddesinde de: ‘’İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz’’ denildiğinden anılan Yönetmelikler doğrultusunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesi gereği (TCKNo:12031069710)Mesut ERDEM’e 427,00TL idari Para cezası yazılmasına, işyerinin ruhsat almaması durumunda işyerindeki önemli eşyalarını almaları hususunda süre verilip işyerinin mühürlenerek  faaliyetten men edilmesinin uygunluğuna ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:31

Belediyemiz Encümeni 27.05.2021 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: İnşaat Yasakları

Fen İşleri Müdürlüğünün 27.05.2021 tarih ve 2021/1162 sayılı teklif yazısı ile 08.05.2021 tarih ve 3046 sayılı Ayvacık Kaymakamlığı derkenar havaleli 03.05.2021 tarih ve 1366478 sayılı yazı eki İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün turizm alanlarında  inşaat yasağı uygulanacağı tarihler konulu yazısında belirtilen  15 Haziran 2021 -15 Eylül 2021 tarihleri arasında  inşaat yasağının uygulanması kararı doğrultusunda Belediyemiz sınırları içerisinde belirlenen tarihler arasında   kurallara ve yasağa uymayan ilgililer  hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:32

Belediyemiz Encümeni 27.05.2021 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;

Fen İşleri Müdürlüğünün 27.05.2021 tarih ve 2021/1161 sayılı teklif yazısı ile Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Zafer ÖZDEL: Mıhlı Mahallesi, Süleyman Demirel Caddesi No:122

Hasan SÖNMEZ: Gökçetepe Mahallesi, Atatürk Caddesi No:6/A

 

27.05.2021 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.