27.08.2020 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
284

 

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 27.08.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR..

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:61

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 25.08.2020 tarih ve 2080 sayılı yazısı ile teklif edilen; Belediyemiz zabıtaları tarafından 24.08.2020 tarihinde Saat: 14:24’de Beldemiz Küçükkuyu, Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 12. Sokakta (TCKNo:365********) Hakan GÜLSÜN isimli şahıs tarafından 17 YD 695 plakalı araç ile izinsiz seyyar olarak sebze meyve satıcılığı yaptığı tespit edilmiş olup; 000065 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun  emre aykırı davranış başlıklı 32 nci maddesi gereği ve Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83. Maddesinin (b) fıkrası gereği ilgilisi (TCKNo:365********) Hakan GÜLSÜN’e 2020 yılı para ceza miktarı olan 395.00TL.(Üçyüzdoksanbeşlira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:62

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 25.08.2020 tarih ve 2079 sayılı yazısı ile teklif edilen; Belediyemiz zabıtaları tarafından 23.08.2020 tarihinde Saat: 18:25’de Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Yalıpınar 2.Sokakta (TCKNo:364********) Çağlar GÜLSÜN isimli şahıs tarafından 10 LR 033 plakalı araç ile izinsiz seyyar olarak sebze meyve satıcılığı yaptığı, araçtaki megafon ile çevreyi rahatsız ettiği tespit edilmiş olup, 000064 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun  emre aykırı davranış başlıklı 32 nci maddesi gereği ve Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83. Maddesinin (b) fıkrası gereği ilgilisi (TCKNo:364********) Çağlar GÜLSÜN’e 2020 yılı para ceza miktarı olan 395.00TL.(Üçyüzdoksanbeşlira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:63

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 25.08.2020 tarih ve 2078 sayılı yazısı ile teklif edilen; Belediyemiz zabıtaları tarafından 20.08.2020 tarihinde Saat: 11:40’da Beldemiz Küçükkuyu, Mıhlı Mahallesi, Zeus Caddesinde (TCKNo:281********) Adil ÖZEL isimli şahıs tarafından 10 LC 684 plakalı araç ile izinsiz seyyar olarak kavun ve karpuz satıcılığı yaptığı tespit edilmiş olup, 000063 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir.Düzenlenen tutanağa istinaden; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun  emre aykırı davranış başlıklı 32 nci maddesi gereği ve Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83. Maddesinin (b) fıkrası gereği ilgilisi (TCKNo:281********) Adil ÖZEL’e 2020 yılı para ceza miktarı olan 395.00TL.(Üçyüzdoksanbeşlira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:64

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 25.08.2020 tarih ve 2077 sayılı yazısı ile teklif edilen; Belediyemiz zabıtaları tarafından 20.08.2020 tarihinde Saat: 10:00’da, Beldemiz Küçükkuyu, Gökçetepe Mahallesi, Barış 5. Sokakta (TCKNo:260********) Tezcan ÖZER isimli şahıs tarafından 17 RA 870 plakalı araç ile izinsiz seyyar olarak sebze meyve satıcılığı yaptığı tespit edilmiş olup, 000062 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun  emre aykırı davranış başlıklı 32 nci maddesi gereği ve Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83. Maddesinin (b) fıkrası gereği ilgilisi (TCKNo:260********) Tezcan ÖZER’e 2020 yılı para ceza miktarı olan 395.00TL.(Üçyüzdoksanbeşlira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:65

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 25.08.2020 tarih ve 2076 sayılı yazısı ile teklif edilen; Belediyemiz zabıtaları tarafından 19.08.2020 tarihinde Saat: 15:25’de Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Sıla Sokakta (TCKNo:364********) Çağlar GÜLSÜN isimli şahıs tarafından 10 LR 033 plakalı araç ile izinsiz seyyar olarak sebze meyve satıcılığı yaptığı, araçtaki megafon ile çevreyi rahatsız ettiği tespit edilmiş olup, 000061 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun  emre aykırı davranış başlıklı 32 nci maddesi gereği ve Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83. Maddesinin (b) fıkrası gereği ilgilisi (TCKNo:364********) Çağlar GÜLSÜN’e 2020 yılı para ceza miktarı olan 395.00TL.(Üçyüzdoksanbeşlira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:66

KARAR ÖZETİ: Bütçe

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.08.2020 tarih ve 2091 sayılı yazısı ile teklif edilen; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. ve 26. maddeleri gereğince tüm birimlere ait 2021 Gider Bütçesi teklifleri ile 2021 Gelir Bütçesini ve izleyen iki yılın gelir tahminleri ve ekonomik sınıflandırmanın 4.düzeyine ilişkin listesi esas alınarak birimlerden gelen gider ayrıntılı harcama programı ve finansman programı hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne süresinde verilmiş olup; İlgili birimce incelendikten sonra hazırlık bütçesiyle birleştirilerek ekleriyle birlikte Başkanlık Makamına 21.08.2020 tarihinde tevdi edilmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. ve 26. maddeleri gereğince 2021 Mali Yılı Bütçe tasarısının Başkanlık Makamınca incelendikten sonra herhangi bir değişiklik yapılmaya gerek görülmeyerek 2021 Mali Yılı Bütçe tasarısının ve 2021 yılını  izleyen iki yılın  ( 2022–2023 ) bütçe tahminlerinin Encümenimizce  30 günlük yasal süresi içinde incelenmesine  ve 30 günlük süre sonunda  Meclise sunulması için gerekli kararın alınmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

 

27.08.2020 tarihli Encümen 6 adet karardan ibarettir.