28.02.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
172

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 28.02.2019 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:23

KARAR ÖZETİ:Genel

08.01.2019 gün ve E.343 sayılı İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı ile  Yurt genelinde son günlerde etkisini gösteren ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen ağır kış şartlarının Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre  devam edeceği  ve bunun sonucu ihtiyaç sahibi vatandaşlara  yönelik yardımların yapılması konulu yazısı  Encümence değerlendirilmiş olup; kış mevsiminin uzun süreceği  göz önünde bulundurularak 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (a) bendine istinaden, 2019 yılı içinde ihtiyaca binaen  Beldemiz Küçükkuyu’da yaşayan fakir ve bakıma muhtaç ailelere kömür alınarak dağıtılmasına ve bedelinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:24

KARAR ÖZETİ:Genel

10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin Lisans Yönetmeliği ile  21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Görevlisi,Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik gereğince Küçükkuyu Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinin Çevre İzni yenilenmesi amacıyla bu alanda görev yapmakta olan  bir  Çevre Danışmalık Firmasından konu ile ilgili hizmet alımı yapılmasının uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:25

KARAR ÖZETİ: 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği.

08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle Belediyemiz tarafından 09 Mart 2019 Cumartesi günü eğlence düzenlenmesine, günün anlam ve önemini belirtecek konuşmalar yapılmasına, davet edilen misafirlerin ulaşım ve yemek bedellerinin karşılanmasına, bayanlara hediyeler verilmesine, ikramda bulunulmasına ve yapılacak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:26

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

28.02.2018 tarih ve 0440 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen ; 27.02.2019  tarih ve 0244  kayıt sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Muhittin GÜLEY  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Mıhlı Mahallesi, Beylerce Mevkii, i17d18c4d  pafta, 123 ada, 4 parsel için hazırlanan  yola terk dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  (PİN-309) i17d18c4d imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup, konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Beylerce Mevkii, i17d18c4d pafta, 123 ada, 4 parselde kayıtlı iki katlı kagir apartman  vasıflı  taşınmazın  tamamında yapılan imar uygulaması sonucu bir kısmının yola olmak üzere  kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde  hazırlanan dosyanın   3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

28.02.2019  tarihli Encümen 4 adet karardan ibarettir.