28.05.2020 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
231

 

 

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 28.05.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:41

Belediyemiz Encümeni 28.05.2020 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 27.05.2020 tarih ve 1276 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:12 adresinde tapuda İ17D23A1B pafta, 155 ada,3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan dairenin bodrum katına depo ve sığınağa inilecek Mimari projesinde gözüken merdiveni iptal ederek ortak kullanım alanı olan merdiven boşluğunu sabit pvc ile kapatarak işyerine çevirdiği apartman daire sakinlerinin şikayetine konu olmuştur. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontrollerde 21.05.2020 tarih ve 08 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiştir; söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle, aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari  müeyyideler uygulanır” denildiğinden şikayete konu Küçükkuyu Beldesi Gökçetepe Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:12 adresinde, tapuda İ17D23A1B pafta, 155 ada, 3 parselde   kayıtlı olan taşınmazla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak (TCKNo:323********) Mehmet ÇETİNKAYA’ya 9.699,32TL. (Dokuzbinaltıyüzdoksandokuzlira otuzikikuruş) para cezası verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

28.05.2020 tarihli Encümen 1 adet karardan ibarettir.