29.09.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
319

Belediye Encümeninin 29.09.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:153
Belediyemiz Encümeni 29.09.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Araç kiralama süre uzatımı
Kurumumuzca, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 02.11.2011 gün ve 2011/192 sayılı Encümen Kararı ile Mülkiyeti İstanbul Ataşehir Belediye Başkanlığına ait 34 LFB 82 plaka nolu damperli kamyonun kiralaması kararı alınmış olup, talebimiz Ataşehir Belediye Başkanlığınca 01.12.2011 gün ve 2011/1911 sayılı Encümen kararıyla kabul edilerek protokole bağlanmıştır. Söz konusu araç kiralama işleminin süresi dolması nedeniyle ; 5393 sayılı Belediye Kanununun 34 maddesinin (g) bendi uyarınca Belediye hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla kiralama işleminin süresinin uzatılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:154
Belediyemiz Encümeni 29.09.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Zeytin Mahsül Hasatı
Mülkiyeti Belediyemize ait zeytinliklerin ( Park, otopark, yeşil alan ve Küçükkuyu içinde imarla oluşan Kamuya bedelsiz terkin edilmiş yerlerde kalan zeytin ağaçlarının ), Beldemizde bulunan bilirkişiler tarafından keşfinin yaptırılması, keşif yapan kişi veya kişilerin yevmiyelerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesi ile keşif yapıldıktan sonra yöremizin tanıtımı için yapılacak olan festivallere ve etkinliklere gelen misafirlere zeytin ve zeytinyağı olarak ikram edilmek üzere bir veya iki kısmının ayrılması ve geriye kalan yerler için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden ihaleye çıkılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:155
Belediyemiz Encümeni 29.09.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Hibe aracın Kabulu
19/09/2016 tarih ve 662-006175 sayılı Türkiye Belediyeler Birliğince satın alınarak Kurumumuza hibe edilen 1 (bir) adet Fort Transit 350 ED Markalı ,2016 Model, FJ56518 Motor no, NM0DXXTTGDFJ56518 Şasi No, Buz Beyaz renkli Cenaze Nakil ve Yıkama Aracının Kurumumuz adına kabul edilmesine ve Trafik Tescil İşlemlerinin yapılması ile diğer Kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla Kurumumuz elamanı Garaj Amiri Kemal SANDAL(TC:20842636786)’ın görevlendirilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:156
Belediyemiz Encümeni 29.09.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Tevhid
1706 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 22.09.2016 gün ve 306 sayılı yazısına istinaden 29.09.2016 tarih ve 20162761 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Sahil Mahallesi, İ17d22b1c-22b2d pafta,339 ada,2,3 ve 4 nolu parseller için hazırlanan birleştirme dosyası, 04.05.2007 tarih ve 48 sayılı meclis kararı ile onaylanan (Plan numarası yoktur) , İ17d22b1c-22b2d imar paftasında 1/1000 uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlandığı belirtilen yazıya istinaden, Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Azmaklar Mevkii, İ17D-22-B-1-C;İ17-D-22-B-2-D Pafta, 339 Ada, 2 parselde arsa vasıflı Alim Serdar ARMAĞAN’a ait taşınmaz ile Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Azmaklar Mevkii, İ17D-22-B-1-C;İ17-D-22-B-2-D Pafta, 339 Ada, 3 parselde arsa vasıflı Nurcan ARMAĞAN’a ait taşınmaz ve Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Azmaklar Mevkii, İ17D-22-B-1-C;İ17-D-22-B-2-D Pafta, 339 Ada, 4 parselde arsa vasıflı Nurcan ARMAĞAN’a ait taşınmazın imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.