30.04.2020 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
213

 

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 30.04.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:32

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan dilekçesinin görüşülmesi;

Fen İşleri Müdürlüğünün 20.04.2020 tarih ve 1063 sayılı teklif yazısı ile Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Hüseyin GAVAS: Gökçetepe Mahallesi, Büyükçetmi Caddesi, No:17/ Küçükkuyu

KARAR NO:33

KARAR ÖZETİ: Genel

Ramazan ayının gelmesi nedeniyle Beldemizdeki vatandaşlarımıza sahur vaktininin geldiğini duyurmak amacıyla davulcu ayarlanmasına, bu işlem için ödenecek 3.000,00TL giderin Belediyemizin bütçesinin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:34

KARAR ÖZETİ: Kesin Hesap

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24/03/2020 tarih ve 0883 sayılı Encümene teklif yazısı eki Belediyemiz 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri 5393 Sayılı Belediye Kanunun “Kesin Hesap” başlıklı 64 üncü maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Bütçe Kesin Hesabının Düzenlenmesi ve Görüşülmesi” başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına göre Nisan  ayı içinde görüşülüp karara bağlanması için Belediye Encümenine sunulmuş ve 24.03.2020 tarih ve 2020/22 sayılı Encümen Kararı ile incelemeye alınmış olup; 5393 sayılı Belediye Kanunun 64. ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40’ıncı maddesi gereğince Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve Nisan  ayı içinde Encümen tarafından ayrıntılı olarak tektik edilip görüşülen Küçükkuyu Belediyesinin 2019 Mali Yılına ait Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek:29), Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek:30), Finansman Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli (Örnek 31), Yönetim döneminde görev yapan Muhasebe yetkililerine ait Liste(Örnek 70), Genel Mizan Cetveli (Örnek 76), Bilanço (Örnek 77) ve Taşınır taşınmaz Kesin Hesap Cetvellerini içeren 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabın iş bu cetvellerde görüldüğü gibi usule uygunluğunun aynen kabulüne,  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

30.04.2020 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.