BELEDİYE ENCÜMENİNİN 31 .05.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:82
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Ramazan ALBAYRAK: Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Dede Korkut Sokak No:2
Yasin ALKAYA : Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Pakize Hanım Sokak No:16
İbrahim YÜKSEL : Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Pakize Hanım Sokak No:20.
Talip GÜRSES : Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet 1. Sokak No:3
Müjgan KAYA : Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Atatürk Caddesi No:7
Sabriye KARADENİZ : Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi, Atatürk Caddesi No:76
Kenan AKAR : Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Gönlübol Sokak No:6
KARAR NO:83
KARAR ÖZETİ: Genel
Küçükkuyu Belediye Başkanlığına ait Küçükkuyu Sahil Mahallesi Atatürk Caddesi ile Kazım Karabekir ikinci caddenin kesiştiği ılıca deresi köprüsü kenarında bulunan bir adet ışıklı hareketli, 3.23×2.25 metre ebadında, 6 metre yüksekliğinde çift yönlü reklam tabelasının İdaremizce gerekli görüldüğü takdirde üçüncü kişilere günlük 250,00TL. ücretle kiraya verilmesinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:84
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
31.05.2018 tarih ve 1787 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle teklif edilen ; ilgilisi Şevki YILDIZ’ın 31/05/2018 tarih ve 1184 kayıt sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Muhittin GÜLEY tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Gökçetepe Mahallesi, Tokat İçi Mevkii, i17d22b2b pafta, 170 ada, 26 parsel için hazırlanan yola terk dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN-308) i17d22b2b imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Tokat içi Mevkii, i17d22b2b pafta, 170 ada, 26 parselde kayıtlı arsa vasıflı Şevki YILDIZ adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

31.05.2018 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.