31.07.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
105

Belediye Encümeninin 31.07.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:161
Belediyemiz Encümeni 31.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Caddesi üzerinde yasak olmasına rağmen park yapan ve haklarında idari yaptırım karar tutanağı tutularak para cezası kesilen aşağıda isimleri belirtilmiş şahısların;
1- 34 BF 8448 plakalı aracını 02.07.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000025 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Sakine KAPLAN’a kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
2- 10 KS 621 plakalı aracını 02.07.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000010 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Günay Üstün ÖZDEMİR’e kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
3- 34 VB 549 plakalı aracını 23.07.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000060 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Kaya ERCANLI’ın itirazının reddine, kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
Cezaların tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:162
Belediyemiz Encümeni 31.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Mıhlı Mahallesi Yazgı 1.Sokak no:1 adresi üzerinde bulunan Hüseyin TINAZ ve Hissedarlarına ait inşaatta 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesi ve 2014/ 116 sayılı Belediye encümen kararına aykırı olarak inşai faaliyetlere devam ettiği 25.07.2014 tarih ve 000045 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilmiştir. Hüseyin TINAZ ve Hissedarlarına 189,00 TL (Yüzseksendokuz Türklirası) idari para cezası kesilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda verilen para cezasının kabulüne, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:163
Belediyemiz Encümeni 31.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Yaşar ASLAN Mıhlı Mah.Süleyman DEMİREL Cad.no:109
Selma ERKAN Mıhlı Mah.Süleyman DEMİREL Cad.no:109
Sedat MUT Mıhlı Mah.Yavuz SULTAN SELİM Cad.

KARAR NO:164
Belediyemiz Encümeni 31.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Cad. no:6 adresi üzerinde bulunan Mehmet Rıfat MERT’in 5326 sayılı kabahatler kanunun 32. maddesine aykırı olarak izinsiz olarak ev ve işyerinin foseptiğini kanalizasyon hattına bağlattığı 31.07.2014 tarih ve 000075 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilmiştir. Mehmet Rıfat MERT’e 189,00 TL (Yüzseksendokuz Türklirası) idari para cezası kesilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda verilen para cezasının kabulüne, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.