2014 AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
377

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 06.08.2014 Çarşamba Günü saat 14.00 da Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM :

1- 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince Kurumumuza ait şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan Belediyemize ait yazıhanelerin, yıkama yağlama dükkanı ile kafeterya, büfe ve tuvaletin toplu olarak veya tek tek kiralanması konusunda encümene yetki verilmesi konusunun görüşülmesi

2- Kurumumuzda sözleşmeli olarak çalışmak üzere başvuran bir adet mühendisin dilekçesi, tam zamanlı sözleşmesi ve ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi

3-5393 Sayılı Belediye Kanunun 74. ve 18/p maddeleri gereğince Romanya’nın Primaria Orasului Ovidiu şehri ile kardeş kent olma konusunun görüşülmesi

4- Belediyemizde 2014 yılı içinde 5 ay 29 gün çalışmak üzere istihdam edilecek geçici işçi vizelerinin yapılması

5-Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’nın yönetim kurulu ve diğer organlarının oluşturulması konusunun görüşülmesi

6-6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden Kurumumuzda işyeri hekimi çalıştırılması konusunun görüşülmesi

7-Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 24.06.2014 tarih ve 89 sayılı kurul kararı gereği 164 ada,25 parsel için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

8-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Sahil mahallesi, Orta mahalle mevkii,İ17-D-23-A-1-A pafta,297 ada,6 nolu parselde Mehmet GÜLELİ, Melike GÜLELİ ve Müşterekleri adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Tadilat İmar Planı teklifinin görüşülmesi

9-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Hüseyintepesi mevkii,İ17-D-18-C-4-A pafta,509 ada,42 nolu parselde Mehmet Emin ŞEN, Ayşe ERCİVAN AYTAÇ ve Şadi Engin ŞEN adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesi

10-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, İ17-D-18-C pafta,352 ada,1,2,3,4,5,6 nolu parseller için hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım tadilat İmar Planı teklifinin görüşülmesi

11- Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, İ17-D-18-C pafta,352 ada,1,2,3,4,5,6 nolu parseller için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli tadilat İmar Planı teklifinin görüşülmesi