31.12.2020 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
225

 

 

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 31.12.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO: 121

KARAR ÖZETİ: Sayım Komisyonu Kurulması

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.12.2020 tarih ve 3536 sayılı teklif yazısı ile Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 494. Maddesine istinaden Belediye malı olan taşınmaz mal niteliğindeki arsa, arazi, bina ve sabit tesisler (Kanunun müşterek ifadesine sunulan yollar, köprüler, meydanlar, parklar, gazinolar, düğün salonu, lokanta gibi gelir getiren tesisler) envanterini çıkarmak demirbaş eşyaları, mefruşat, canlı hayvanlar, taşıtlar, iş makinaları, aletlerin sayımını  yapmak ve kıymetleri mal ediniş bedelleri  bilinen  gayrimenkul malların Kıymet Takdirini yaparak kayıtlarımıza  intikallerini sağlamak için Sayım Komisyonunun oluşmasına ve komisyon başkanı (Mali Hizmetler Müdürü) Nuray SAKALLI’nın başkanlığında, (Çevre Koruma ve Kontrol Müdür V.) Şükrü GÖREL ve (Şef) Ferit KADAN’dan oluşmak üzere komisyon kurularak gerekli işlemlerin yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 KARAR NO:122

KARAR ÖZETİ: Ödenek İmha

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.12.2020 tarih ve 3537 sayılı teklif yazısı ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ödeneklerin İptali ve Devri ile ilgili 39. Maddesine istinaden; yılsonunda kullanılmayan Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmanın dördüncü düzeyleri ödeneklerinin iptal edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 KARAR NO:123

KARAR ÖZETİ: Aktarma

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.12.2020 tarih ve 3602 sayılı teklif yazısı ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. Maddesine istinaden 2020 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan 0510-031801 Metal Ürün Alımları kodundan 60.000,00TL’nin 0510-035990 Diğer Hizmet Alımları koduna 60.000,00TL , 0510-032202 Temizlik Malzemesi Alımları kodundan 9.000,00TL’nin 0510-035990 Diğer Hizmet Alımları koduna 9.000,00TL, 0510-032301 Yakacak Alımları kodundan 20.000,00TL’nin, 0510-035990 Diğer Hizmet Alımları koduna 20.000,00TL, 0510-032302 Akaryakıt ve Yağ Alımları kodundan 110.000,00TL’nin 0510-035990 Diğer Hizmet Alımları koduna 110.000,00TL, 0510-037301 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri kodundan 40.000,00TL’nin 0510-035990 Diğer Hizmet Alımları koduna 40.000,00TL, 0620-065707 Yol Yapım Giderleri kodundan 80.000,00TL’nin 0620-034390 Diğer Vergi Resim ve Harçlar koduna 80.000,00TL, 0111-037303 Taşıt Bakım Onarım Giderleri kodundan 1.000,00TL’nin 0111-015152 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler koduna 1.000,00TL aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

31.12.2020 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.