Okullarımızın ihtiyacı olan bilgisayar ve konferans salonu sözümüzü yerine getirdik. 20 Mart 2017