haziran ayı meclis gündemi

0
114

haziran ayı meclis gündemi

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02.06.2010 Çarşamba Günü saat 14.00 de  Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM :

1- Açılış ve Yoklama

2- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun

18.maddesinin “f” bendi gereğince  Gelir tarife cetvelinin düzenlenmesi

İle ilgili konunun görüşülmesi.

3- Küçükkuyu Gökçetepe mahallesi 132 ada,1-2-3 nolu (Veli DİKEN-Abdullah DİKEN’e

ait parsellerle şuulu olan   Belediyemize ait 132 Ada, 21 nolu parselin 5393 sayılı

Belediye Kanununun  18.maddesinin “e” bendi gereğince satışının görüşülmesi

4-Küçükkuyu Adatepe Akçukurlar mevkii Pafta: İ17d18c4d,Ada:207, Parsel : 9 da

Mehmet YARDIM’a ait arsanın zemin katının ticarethaneye dönüştürülmesi ile ilgili

1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi

5-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi,  Küçükkuyu beldesi Hacı Mustafa tepesi mevkii Pafta

İ17d22b,İ17d17c3c,  ada: 104,Parsel: 3–4 de Akif ARCAN ve Mehmet Fahri AKÇAY

adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat İmar planı dosyasının

görüşülmesi

6-Mülkiyeti Belediyemize ait Adatepe Pafta:50k-4a,Ada:308,Parsel : 6 da 1041.87 m2 lik

taşınmaz (İbadet alanı) 03.03.2010 gün ve 30 sayılı Meclis kararı ile Ayvacık Diyanet

vakfına  yirmibeş yıl süreli tahsis edilmiş olup; Türkiye Diyanet vakfı Ayvacık

Şubesinin 10.05.2010 gün ve 18 sayılı yazıları ile söz konusu taşınmaz üzerine dini

tesis(Cami- Kuran kursu-Lojman-Misafir hane-dükkan vs.) yapabilmeleri için

taşınmazın vakfa bedelli satış taleplerinin görüşülmesi

7- Beldemiz Küçükkuyu sınırları içinde Çatılar ile ilgili yapılacak uygulamaların

görüşülmesi

8-Huriye ÖZKAN-Esma DİKEN’e ait (288 ada 2 parsel ile 34 parselin) imar değişikliği

dosyasının      görüşülmesi

9-Küçükkuyu Belediyesinin 04.02.2009 Gün ve 13 sayılı Meclis kararı ile alınan işyeri açma ve çalıştırma

Yönetmeliğine ek yönetmeliğin 3. maddesinin iptal edilmesi talebi ile ilgili S.Tolga GÜNENÇ’in dilekçesinin

görüşülmesi

10 -Kapanış