İller Bankası A.Ş. Üst Yapı Dairesi Başkanlığı’ndan;
İller Bankası Yönetim Kurulunun 22/02/2017 tarih ve 10/184 kararı ile
5100 metre uzunluğunda 200’lük,
1002 metre uzunluğunda 150’lik,
1002 metre uzunluğunda 90’lık,
1002 metre uzunluğunda 63’lük P.V.C içme suyu borusu hibe olarak beldemize kazandırılmıştır.