kasım ayı meclis toplantısı gündemi

0
85

kasım ayı meclis toplantısı gündemi

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03.11.2010 Çarşamba Günü saat 14.00 de  Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM :

1-Açılış ve Yoklama

2-Belediyemize ait Adatepe Karaotlar mevkiinde 872 parselde bulunan 1326.78 m2 lik

taşınmazımız ile Vakıflara ait Küçükkuyu makbere mevkii 354 parselde 4620 m2 lik

taşınmazın trampa veya kamulaştırma yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi

3-5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/n maddesi gereğince Belediyemiz sınırları içinde

oluşan sokaklara isim verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi

4-Kapanış