KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI

0
113

KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2010/1

Kurumumuzda Sözleşmeli olarak çalışan personelin Tam zamanlı ve kısmi zamanlı sözleşmelerinin yenilenmesi konusu gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereğince Belediye bünyesinde kısmi zamanlı sözleşme ile görevlendirilen Avukat H***** Ö*****, tam zamanlı olarak çalışan Hemşire D***** Ş** ve tam zamanlı sözleşme yapılarak çalışan İnşaat teknikeri M*** Ö***’in sözleşmelerinin yenilenmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/2

Kurumumuzda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınması konusu gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda Belediye bünyesinde çalıştırılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereğince tam zamanlı sözleşme yapılarak Ziraat Mühendisi çalıştırılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/3

Küçükkuyu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’nın oluşturulması ve üyelerinin belirlenmesi konusu gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda Küçükkuyu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’nın kurulmasına, faaliyetlerinin devam etmesi için ihtiyaç halinde dükkân kirasının Kurumumuz tarafından karşılanmasına ve Küçükkuyu Çiftçi Malları Koruma Meclisi için Belediye Başkanı C***** B*****’ın sunduğu liste olan;

Asil Üyeler: M***** T**, V**** Y*****, Ş***** O****, H***** T****, H**** E*****

Yedek Üyeler: H**** A****, M***** Ç****, H***** T*****, H**** T**, H.Y**** C**** için yapılan açık oylama sonucunda on (10) oy çıktığı görülerek asil ve yedek üyelerin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/4

Zeytin festivali ve Deve Güreşi ile ilgili tarihlerin ve içeriğinin belirlenmesi konusu gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda 20-21 Şubat 2010 tarihlerinde Zeytin Festivali ve deve güreşi yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/5

Kurumumuz bünyesinde kullanılmak üzere binek aracı satın alınması konusu; 29.12.2009 günlü Belediye Meclis üyesi S**** S*****’in Mecliste görüşülmek üzere sunmuş olduğu teklif gündeme geldi.  5393 Sayılı Belediye Kanunun 85.maddesi ile 237 sayılı Taşıt Kanununa göre Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebilecekleri hükmü getirilmiştir. Söz konusu kanun hükümlerine istinaden Beldemizde genişleyen hizmet alanımıza daha sağlıklı hizmet verilebilmesi için zaruri ihtiyaç haline gelen bir adet binek aracın alınmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/6

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince Hizmet satın alınması yapılarak personel çalıştırılması konusu gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu gereğince ihale edilerek hizmet satın alınması yapılarak personel çalıştırılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/7

Vakıflara ait Yeşilyurt Köyü Kiremit ocağı mevkii 1 Pafta,42 Nolu parsel üzerinde Trafo yerinin 1/1000 ölçekli imar planı tadilat dosyası gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda UEDAŞ Çanakkale İl Müdürlüğünün olumlu görüş bildirmesi neticesinde trafo yerinin kaldırılması ve 6 metre genişliğinde yeşil alanın, mülkiyet sınırının diğer tarafına konulmasını içeren tadilat dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/8

H**** Ö****-A** Ö****- İ***** Ö****-İ***** Ö****-A** Ö**** H**** Ö*****-A** C***’e ait Adatepe 50 K IV a imar paftasında 583 adanın bulunduğu bölgede Yoğunluk ve kat artışı dilekçesi gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda İller Bankası’na hibe olarak yaptırılarak teslim alınacak olan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli hali hazır haritalar temin edildikten sonra Belediyemiz sınırları içerisindeki söz konusu alanda dahil olmak üzere genel revizyon kapsamında tekrardan değerlendirilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/9

T***** Ç******’ya ait 1/1000 ölçekli Tadilat imar planı teklifinin; zemin kat asma kat, kat artışı  h:11.50 metre olarak, yapı alanı çekme mesafeleri tadilat paftasında sunulduğu şekliyle,arka bahçe mesafesi bitişik parseldeki mesafeye uyması şartıyla tadilat dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/10

İ17-d-23-a-1-a paftasında 694-695-696 parsellerin bulunduğu imar adasında resen hazırlatılan imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/11

B***** A****’a ait kat artışı ile ilgili 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyası gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda ruhsatlı mevcut iki katlı binanın üstüne bir kat artışını içeren 1/1000 ölçekli tadilat imar planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/12

M***** Ç***’a ait kat artışı ile ilgili 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının yerinde görülüp incelendikten sonra bir sonraki mecliste görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/13

M***** Ş**-E*** Ş**-İ***** Ö*****’e ait kat artışı ile ilgili 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyası gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda ruhsatlı mevcut iki katlı binanın üstüne h:11.50 metre olma şartıyla bir kat artışını içeren 1/1000 ölçekli tadilat imar planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/14

A** K*****’a ait Dilekçe

A** K*****’un kendi adına kayıtlı Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Bahçedere Köyü, Apdi Çamlığı mevkiinde pafta İ17d18a2a3,ada:117,parsel:48’de 638,66 m2’lik zeytinlik vasıflı taşınmazı bağış yapma talebi gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda; Gökçetepe mahallesinde kendisi ve eşi tarafından yaptırılan Sağlık evinin bağış protokolünün yapılmasına ve sağlık evinin giderlerinin karşılanması için söz konusu taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin g bendine istinaden bağışına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.