KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

0
288

KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi  aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03.02.2009 Salı Günü saat : 14.00 de  Liman içinde bulunan halk kütüphanesinde toplanacaktır.

TÜM MECLİS ÜYELERİMİZE VE HALKIMIZA İLANEN DUYURULUR.

GÜNDEM

1-Açılış ve yoklama

2-5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince Belediyemizde çalıştırılan Tam zamanlı (Hemşire) ve Kısmi zamanlı (Avukat)   personelin maaşlarının belirlenmesi

3-Beldemiz Küçükkuyuda 18.madde uygulaması ile açılan sokaklara isim verilmesi ile ilgili Başkanlık teklifinin görüşülmesi

4-Madra dağı ve Kaz dağları Belediyeler Birliğine bir adet üye seçilmesi

5-B**** B****’a ait dilekçenin görüşülmesi

6-A***** Ö**** (Uygulama imar planı Değişikliği) dosyasının görüşülmesi

7-Küçükkuyu Makbere mevkii Pafta No: İ17D18D4C, Ada: 126,Parsel: 19 da Belediyemize ait Yoldan ihdas 28.81 m2 lik taşınmazın satışı ile ilgili konunun Görüşülmesi.

8-A** K*****’a ait 195 m2 lik taşınmazın Kamulaştırmaya esas satın alınması İle ilgili konunun görüşülmesi.

9-Küçükkuyu Gökçetepe mahallesi 3 pafta,907 Parsel de kayıtlı 159 m2 lik taşınmaza ait 1/1000 ölçekli tadilat imar planının görüşülmesi

10-M****** A*****’a ait 1/1000 ölçekli tadilat imar planının görüşülmesi

11-A******* C***’ya ait 1/1000 ölçekli tadilat imar planının görüşülmesi

12-A**** E**** K******’a ait 1/1000 ölçekli tadilat imar planının görüşülmesi

13-Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş ait Trafo bina yerlerine ait imar plan tadilat tekliflerinin görüşülmesi

14-Sıhhi müesseseler için sınıflarına ve özelliklerine göre aranacak nitelikleri içeren  ek yönetmelik çıkarılması ile ilgili Başkanlık teklifinin görüşülmesi.

15- Beldemiz Küçükkuyu Yeşilyurt köyü Topçular mevkiinde Mülkiyeti İ***** G*****’a ait Tapuda Pafta No : İ17d22b2a, Ada No: 165,Parsel no: 22 de kayıtlı arsa vasıflı 233.48 m2 lik taşınmaz ile Belediyenize ait Küçükkuyu Adatepe Beybağlar mevkiinde Tapuda  Pafta No:3  , Ada No: 283,Parsel no: 11 de kayıtlı arsa vasıflı 431 M2 (403/431)taşınmaz ile miktar ve fiat farkı gözetmeksizin ve ayrıca bir bedel talep etmeksizin takas yapma  talebi ile ilgili İ***** G*****’a ait dilekçenin görüşülmesi

16- S**** V****’a  ait 1/1000 ölçekli tadilat imar planının görüşülmesi

17- S**** Ç****’e ait 1/1000 ölçekli tadilat imar planının görüşülmesi

18- Kapanış