01.09.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
84

Belediye Encümeninin 01.09.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:144
Belediyemiz Encümeni 01.09.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
Sorumlu Mühendis Muhittin GÜLEY tarafından hazırlanan; 01.09.2016 tarih ve 20162485 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Sahil Köyü İ17d22b2b pafta,222 ada,19 nolu parsel için hazırlanan yola terk dosyası, 04.05.2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (Plan numarası yoktur) İ17d22b2b imar paftasında 1/1000 uygulama imar planında kullanım amacı, tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta olup; plana uygun olarak hazırlanmıştır. İlgi yazıya istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Sahil Köyü, Köyiçi Mevkii, İ17d22b2b pafta,222 Ada, 19 parselde Kenan AKKAN adına kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkininden sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna, encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:145
Belediyemiz Encümeni 01.09.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Niyazi ERASLAN Mıhlı Mh. Akgün Albayrak Cd. Eraslan Motel
Ahmet ÖZER Sahil Mah.S.SAKALLI Cad.No:99

KARAR NO:146
Belediyemiz Encümeni 01.09.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: İfraz
Sorumlu Mühendis İlyas YILMAZ tarafından hazırlanan; 01.09.2016 tarih ve 20162525 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu “Mıhlı Mahallesi İ17d19d4d pafta,373 ada,1 nolu parsel için hazırlanan ifraz dosyası, 20.06.2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (Plan numarası yoktur) İ17d19d4d imar paftasında 1/1000 uygulama imar planında kullanım amacı, tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta olup; plana uygun olarak hazırlanmıştır.” Yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Mıhlı mevkii, pafta: İ17-D-19-D-4-D, Ada:377, Parsel:1’de Arsa vasıflı Yağcı Otomotiv Gayrimenkul Alım Satım ve İnşaat sanayi Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı taşınmazda yapılan imar uygulaması sonucunda ifrazen oluşan ;
A Nolu parsel Tam imar Parseli,B Nolu parsel Tam imar Parseli
olacak şekilde hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna, encümenimizce oy birliği ile karar verildi.