03.08.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
246

BELEDİYE ENCÜMENİNİN  03.08.2017  TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 03.08.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

 

KARAR NO:164

KARAR ÖZETİ: Tevhid (Birleştirme)

1701 nolu LİHKAP’ın   01/08/2017 tarih ve 2017/409    kayıt sayılı başvurusuna  istinaden 01.08.2017 tarih ve 20172238 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce  uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Sahil Mahalle, Azmaklar Mevkii, i17d22b1c pafta, 347 ada, 2 ve 3  parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-308) i17d22b1c imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda ve konut alanında kalmakta olup, plana uygun olarak hazırlanmıştır. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Sahil Mahallesi, Azmaklar mevkii, i17d22b1c pafta, 347 ada, 2 ve 3 nolu parseller İbrahim ÖZPEK adına kayıtlı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin)   3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:165

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu.

Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mah. Yıldız 1. Sok. No:11 adresinde  Rahmi TÜRKASLAN adına kayıtlı bina ile  ilgili  verilen  27.07.2017 tarih ve 20171251 sayılı dilekçe    Encümenimizce değerlendirilmiş olup, foseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve   su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin  uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:166

KARAR ÖZETİ: Genel

Beldemizde Spor Şenlikleri kapsamında Yeni Kordon 1.Etap Ilıca Deresi yanında  5 Ağustos 2017  Cumartesi günü yapılacak  olan sokak basketbolu, streetball ve plaj voleybolu (Beach Volley) gösterisi düzenlenmesi ile yapılacak ağırlama ve tören giderlerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:167

KARAR ÖZETİ: Zabıt Varakası

02.08.2017 tarih ve 20172246 sayılı Zabıta Amirliğinin teklif yazısı ile yapılan  bölge denetiminde 27/07/2017 tarihinde saat: 23:50’de Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Akgün Albayrak Caddesi No:84 adresinde işletmeciliği Monteks Tekstil Mücevherat Tur. San.ve Tic. Ltd. Şti’ne ait (şirket yetkilisi Şahan BALATA) Özlem Motel unvanlı işyerinin,  Fosseptiği denize akıtıldığı tespit edilmiş ve 27.07.2017 tarih ve  000621 nolu Zabıt Varakası düzenlenmiş olup;Tutanak altına alınan işlemle ilgili  5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32.. Maddesi  ve Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 8. Maddesinin  ( l) bendi gereği  şirket yetkilisi Şahan BALATA ‘a 227.00 TL para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:168

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin  talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve  her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Havva KOÇ :Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Yeşilyurt Sok. No:17

Uğur USTAOĞLU:Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Akçukurlar Mevkii ,18 Mart Şehitleri  Cad. No:4

Veli ÖZPEK : Küçükkuyu Gökçetepe  Mahallesi , Gökçetepe 1. Cad. No:64

03.08.2017  tarihli Encümen  5  adet karardan ibarettir.