04.03.2021 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI.

0
219

BELEDİYE ENCÜMENİNİN  04.03.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:06

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Zabıta Amirliğinin 01.03.2021 tarih ve 0476 sayılı yazısı ile Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Kazım KARABEKİR 1. Cadde, No:18/B adresinde bulunan  SECEM EMLAK ünvanı ile Vedat SOYDAŞ isimli şahıs tarafından Emlak Komisyonculuğu ve Danışmanlığı faaliyet Konulu İşyerinin Ruhsatsız faaliyette bulunduğu Zabıta Amirliği tarafından tespit edilmiş olup, 11.02.2021 tarihli Ruhsatsız işyeri tutanağı tanzim edilmiştir. Söz konusu yer ile ilgili  Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığının 04.02.2020 tarih ve 2020687478 sayılı yazılarında SECEM EMLAK unvanlı işyerinin Ruhsatsız faaliyette bulunduğu bildirilmiştir. 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 6.maddesinde Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz’’ denilmektedir. Ayrıca Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin  10. Maddesinde de: ‘’İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz’’ denilmektedir Zabita Amirliği tarafından tanzim edilen  tutanağa istinaden, anılan Yönetmelikler doğrultusunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği (TCKNo:239********) Vedat SOYDAŞ 427.00 TL. Para cezası yazılmasına, işyerinin ruhsat almaması durumunda işyerindeki önemli eşyalarını almaları hususunda sure verilip işyerinin mühürlenerek  faaliyetten men edilmesinin uygunluğuna ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:07

KARAR ÖZETİ: Aktarma

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03.03.2021 tarih ve 0485 sayılı teklif yazısı ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine istinaden 2021 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan  0139-096101 Yedek Ödenek Kodundan 143.000,00TL’nin, 0443-065790  Diğerleri koduna 125.000,00TL, 0443-013201 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları koduna 18.000,00TL aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi