BELEDİYE ENCÜMENİNİN 04.10.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:169

KARAR ÖZETİ: Genel

Mülkiyeti Belediyemize ait zeytinliklerin ( Park, otopark, yeşil alan ve Küçükkuyu içinde imarla oluşan Kamuya bedelsiz terkin edilmiş yerlerde kalan zeytin ağaçlarının ) Beldemizde bulunan bilirkişilere keşfinin yaptırılmasına ve keşif yapan kişi veya kişilerin yevmiyelerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine, keşif yapıldıktan sonra yöremizin tanıtımı için yapılacak olan festivallere ve etkinliklere gelen misafirlere zeytin ve zeytinyağı olarak ikram edilmek üzere bir veya iki kısmının ayrılmasına, geriye kalan yerler için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden ihaleye çıkılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:170

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Suphiye KURUOĞLU : Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 9.Sokak No:4

Cengiz DİRİL : Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 2. Sokak No:7

Mustafa TOSUN: Gökçetepe Mahallesi, Değirmen 2.Sokak No:5

Semih CİVİL: Gökçetepe Mahallesi Halil Efendi Caddesi No:14

Mediha EKŞİT -M.Cem EKŞİT: Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 2.Sokak No:3

Atilla UZUNER : Mıhlı Mahallesi Bağbaşı 12.Sokak No:14

04.10.2018  tarihli Encümen  2  adet karardan ibarettir.