04.11.2021 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
282

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 04.11.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:88

KARAR ÖZETİ: Aktarma

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.11.2021 tarih ve 2701 sayılı teklif yazısı ile; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. Maddesine istinaden 2021 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan 0139-032102 Büro Malzemesi Alımları kodundan 21,00TL’nin 0139-011502 İş Sağlığı Güvenliği Hizmetleri koduna 21,00TL , 0139-032102 Büro Malzemesi Alımları kodundan 600,00TL’nin 0139-035290 Diğer Haberleşme Giderleri koduna 600,00TL, 0421-032603 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları kodundan 3.000,00TL’nin, 0421-032901 Bahçe Malzemesi Alımları koduna 3.000,00TL, 0443-038901 Diğer Taşınmaz Yapım Bakım Onarım Giderleri kodundan 4.500,00TL’nin 0443-011401 Sosyal Haklar koduna 4.500,00TL, 0443-039302 Mezar ve Şehitlik Yapım Bakım Onarım Giderleri kodundan 9.000,00TL’nin 0443-022601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri koduna 9.000,00TL, 0443-038901 Diğer Taşınmaz Yapım Bakım Onarım Giderleri kodundan 1.572,13TL’nin 0443-035401 İlan Giderleri koduna 1.572,13TL, 0510-037301 Tefrişat Bakım Onarım Giderleri kodundan 5.350,00TL’nin 0510-013502 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri koduna 5.350,00TL, 0510-037301 Tefrişat Bakım Onarım Giderleri kodundan 1.000,00TL’nin, 0510-035304 Geçiş Ücretleri koduna 1.000,00TL, 0630-031901 Diğer Mal ve Malzeme Alımları kodundan 4.000,00TL’nin 0630-013501 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri koduna 4.000,00TL, 0740-032604 Canlı Hayvan Alım Bakım Giderleri kodundan 3.000,00TL’nin 0740-011401 Sosyal Haklar koduna 3.000,00TL, 0740-032604 Canlı Hayvan Alım Bakım Giderleri kodundan 6.000,00TL’nin 0740-013501 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri koduna 6.000,00TL, 0740-032604 Canlı Hayvan Alım Bakım Giderleri kodundan 6.000,00TL’nin 0740-022601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri koduna 6.000,00TL, 0740-032604 Canlı Hayvan Alım Bakım Giderleri  kodundan 2.500,00TL’nin 0740-023601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri koduna 2.500,00TL, 0820-035590 Diğer Kiralama Giderleri kodundan 4.500,00TL’nin 0820-036201 Tanıtma Ağırlama Tören Fuar Giderleri koduna 4.500,00TL’nin aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:89

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına              eklenmesi konusu.

Garaj Amirliğinin 04.11.202 tarih ve 2021/2743 sayılı yazısı ile teklif edilen Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:81 adresinde bulunan  A….. AK….., S……. O… Ç……, H… Ö…., C… Y…. ve M…… E…. tarafından  verilen 14/10/2021 tarih ve 0973 sayılı toplu dilekçe, Encümenimizce değerlendirilmiş olup;  bina fosseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su bedelinin faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin  uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:90

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 02.11.2021 tarih ve 2021/2722 sayılı teklif yazısı ile Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda isimleri belirtilen dilekçe sahiplerinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazın atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

A…. Ü…: Sahil Mahallesi,Mehmet Dede Efendi Sokak, No:4 /Küçükkuyu

N…. Ç…….: Sahil Mahallesi, Deniz Sokak, No:1/ Küçükkuyu

KARAR NO:91

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 03.11.2021 tarih ve 2021/2731 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıta Amirliğince 29/10/2021 tarihi saat:10:00 sıralarında Beldemiz pazaryeri bölgesinde A….. Y….. isimli şahıs 16 FF 759 plakalı Bmc marka aracını pazaryeri bölgesinde vatandaşların alışveriş yaptığı güzergâh üzerine park ettiği fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup, 000083 nolu tespit tutanağı tanzim edilmiştir.Düzenlenen tutanağa istinaden  Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83/2 Maddesi (c) ve (d) bentleri ile  Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun  Emre Aykırı Davranış başlıklı 32 nci maddesi gereği ilgilisi (TCKNo:289********) A….. Y…..’a 2021 yılı para ceza miktarı olan 427,00 TL (Dörtyüzyirmiyeditürklirası) Para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:92

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 03.11.2021 tarih ve 2021/2733 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıta Amirliğince 29/10/2021 tarihini saat:10:00 sıralarında Beldemiz pazaryeri bölgesinde T….. Ö… isimli şahıs 17 SJ 813 plakalı Mitsubishi marka aracını pazaryeri bölgesinde vatandaşların alışveriş yaptığı güzergâh üzerine park ettiği fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup, 000084 nolu tespit tutanağı tanzim edilmiştir.Düzenlenen tutanağa istinaden  Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83/2 Maddesi (c) ve (d) bentleri ile  Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun  Emre Aykırı Davranış başlıklı 32 nci maddesi gereği ilgilisi (TCKNo:277*******) T….. Ö…..’e 2021 yılı para ceza miktarı olan 427,00 TL (Dörtyüzyirmiyeditürklirası) Para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:93

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 03.11.2021 tarih ve 2021/2735 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıta Amirliğince 29/10/2021 tarihini saat:10:00 sıralarında Beldemiz pazaryeri bölgesinde F….. K….. isimli şahıs 17 SF 575 plakalı Mitsubishi marka aracını pazaryeri bölgesinde vatandaşların alışveriş yaptığı güzergâh üzerine park ettiği fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup, 000085 nolu tespit tutanağı tanzim edilmiştir.Düzenlenen tutanağa istinaden  Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83/2 Maddesi (c) ve (d) bentleri ile  Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun  Emre Aykırı Davranış başlıklı 32 nci maddesi gereği ilgilisi (TCKNo:265*******) F….. K…..’a 2021 yılı para ceza miktarı olan 427,00 TL (Dörtyüzyirmiyeditürklirası) Para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:94

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 03.11.2021 tarih ve 2021/2736 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıta Amirliğince 29/10/2021 tarihini saat:10:00 sıralarında Beldemiz pazaryeri bölgesinde Ş….. T….. isimli şahıs 17 TL 224 plakalı Ford marka aracını pazaryeri bölgesinde vatandaşların alışveriş yaptığı güzergâh üzerine park ettiği fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup, 000086 nolu tespit tutanağı tanzim edilmiştir.Düzenlenen tutanağa istinaden  Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83/2 Maddesi (c) ve (d) bentleri ile  Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun  Emre Aykırı Davranış başlıklı 32 nci maddesi gereği ilgilisi (TCKNo:172******) Ş….. T…..’a 2021 yılı para ceza miktarı olan 427,00 TL (Dörtyüzyirmiyeditürklirası) Para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:95

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 03.11.2021 tarih ve 2021/2737 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıta Amirliğince 29/10/2021 tarihini saat:10:00 sıralarında Beldemiz pazaryeri bölgesinde H….. D….. isimli şahıs 17 TE 886 plakalı Mitsubishi marka aracını pazaryeri bölgesinde vatandaşların alışveriş yaptığı güzergâh üzerine park ettiği fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup, 000087 nolu tespit tutanağı tanzim edilmiştir.Düzenlenen tutanağa istinaden  Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83/2 Maddesi (c) ve (d) bentleri ile  Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun  Emre Aykırı Davranış başlıklı 32 nci maddesi gereği ilgilisi (TCKNo:271*******) H….. D…..’a 2021 yılı para ceza miktarı olan 427,00 TL (Dörtyüzyirmiyeditürklirası) Para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:96

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 03.11.2021 tarih ve 2021/2738 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıta Amirliğince 29/10/2021 tarihini saat:10:00 sıralarında Beldemiz pazaryeri bölgesinde O….. E….. isimli şahıs 10 AFU 258 plakalı Renault marka aracını pazaryeri bölgesinde vatandaşların alışveriş yaptığı güzergâh üzerine park ettiği fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup, 000088 nolu tespit tutanağı tanzim edilmiştir.Düzenlenen tutanağa istinaden  Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83/2 Maddesi (c) ve (d) bentleri ile  Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun  Emre Aykırı Davranış başlıklı 32 nci maddesi gereği ilgilisi (TCKNo:263*******) O….. E…..’e 2021 yılı para ceza miktarı olan 427,00 TL (Dörtyüzyirmiyeditürklirası) Para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:97

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 03.11.2021 tarih ve 2021/2739 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıta Amirliğince 29/10/2021 tarihini saat:10:00 sıralarında Beldemiz pazaryeri bölgesinde Ş….. D….. isimli şahıs 10 AFN 896 plakalı Hyundai marka aracını pazaryeri bölgesinde vatandaşların alışveriş yaptığı güzergâh üzerine park ettiği fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup, 000089 nolu tespit tutanağı tanzim edilmiştir.Düzenlenen tutanağa istinaden  Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83/2 Maddesi (c) ve (d) bentleri ile  Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun  Emre Aykırı Davranış başlıklı 32 nci maddesi gereği ilgilisi (TCKNo:107*******) Ş…..D…..’a 2021 yılı para ceza miktarı olan 427,00 TL (Dörtyüzyirmiyeditürklirası) Para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:98

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 03.11.2021 tarih ve 2021/2740 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıta Amirliğince 29/10/2021 tarihini saat:10:00 sıralarında Beldemiz pazaryeri bölgesinde A….. Ö….. isimli şahıs 17 KG 204 plakalı Ford marka aracını pazaryeri bölgesinde vatandaşların alışveriş yaptığı güzergâh üzerine park ettiği fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup, 000090 nolu tespit tutanağı tanzim edilmiştir.Düzenlenen tutanağa istinaden  Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83/2 Maddesi (c) ve (d) bentleri ile  Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun  Emre Aykırı Davranış başlıklı 32 nci maddesi gereği ilgilisi (TCKNo:289*******) A….. Ö…..’e 2021 yılı para ceza miktarı olan 427,00 TL (Dörtyüzyirmiyeditürklirası)  Para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:99

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 03.11.2021 tarih ve 2021/2741 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıta Amirliğince 29/10/2021 tarihini saat:10:00 sıralarında Beldemiz pazaryeri bölgesinde S….. U….. isimli şahıs 17 TL 948 plakalı Ford marka aracını pazaryeri bölgesinde vatandaşların alışveriş yaptığı güzergâh üzerine park ettiği fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup, 000091 nolu tespit tutanağı tanzim edilmiştir.Düzenlenen tutanağa istinaden  Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83/2 Maddesi (c) ve (d) bentleri ile  Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun  Emre Aykırı Davranış başlıklı 32 nci maddesi gereği ilgilisi (TCKNo:265*******) S….. U…..’a 2021 yılı para ceza miktarı olan 427,00 TL (Dörtyüzyirmiyeditürklirası) Para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:100

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 04.11.2021 tarih ve 2021/2746 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Yazgı 1.Sokak No:1 H Blokta bulunan; tapuda İ17D18D3D pafta, 325 ada, 5 parsel üzerinde S….. E…..adına kayıtlı ters dubleks dairenin girişinde balkon kısmının uzatılarak üzerine pergole yapıldığı 03.09.2021 tarih ve 2104471840 sayılı CİMER şikayetine konu olmuştur. Mimari projesine aykırı yapılmış olan bu uygulama Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanlarının yerinde yapmış olduğu kontroller sonucunda 16.09.2021 tarih ve 13 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiştir.  Mühürlenen yapı için 23.09.2021 tarih ve 80 sayılı Encümen Kararı alınmış ve Encümen Kararında belirtilen aykırılığın yasal hale getirilmesi için 30 günlük süre  verilmiştir. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanlarının yerinde yaptığı kontroller sonucunda  kaçak yapı eski haline getirilmediğinden; ; 3194 sayılı İmar Kanunun 32.maddesine göre işlem yapılarak yıkım kararı alınmasına  ve  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  Kaçak yapı sahibi (TCKNo:400*******) S….. E….. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:101

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 04.11.2021 tarih ve 2021/2744 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Halide Edip Adıvar Sokak No:1 adresinde bulunan; tapuda İ17D18C3A pafta, 310 ada, 22 parsel üzerinde F….. Ö….. adına kayıtlı dairenin Mimari projesinde bulunmayan bahçeye inmek için yapmış olduğu merdiven ve Bahçe içerisinde ortak kullanım alanına kat maliklerinin izni alınmadan dökülmüş olan beton şikayete konu olmuştur. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 18.08.2021 tarih ve 1545745 sayılı yazısına istinaden Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanlarının yerinde yapmış olduğu kontroller sonucunda 16.09.2021 tarih ve 11 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiştir. Mühürlenen yapı için 23.09.2021 tarih ve 78 sayılı Encümen Kararı alınmış ve Encümen Kararında belirtilen aykırılığın yasal hale getirilmesine için 30 günlük süre  verilmiştir. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanlarının yerinde yaptığı kontroller sonucunda  kaçak yapı eski haline getirilmediğinden; 3194 sayılı İmar Kanunun 32.maddesine göre işlem yapılarak yıkım kararı alınmasına  ve  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  Kaçak yapı sahibi (TCKNo:499*******)F….. Ö….. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:102

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 04.11.2021 tarih ve 2021/2742 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Süleyman Demirel Caddesi, No:109- C adresinde bulunan; tapuda İ17D18D4B pafta, 251 ada, 3 parsel üzerinde A….. Ö….. adına kayıtlı dairenin teras katında yapılan Mimari projesinde bulunmayan pergole CİMER şikayetine konu olmuştur. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanlarının yerinde yapmış olduğu kontroller sonucunda 16.09.2021 tarih ve 12 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiştir. Mühürlenen yapı için 23.09.2021 tarih ve 81 sayılı Encümen Kararı alınmış ve Encümen Kararında belirtilen aykırılığın yasal hale getirilmesine için 30 günlük süre  verilmiştir. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanlarının yerinde yaptığı kontroller sonucunda  kaçak yapı eski haline getirilmediğinden; 3194 sayılı İmar Kanunun 32.maddesine göre işlem yapılarak yıkım kararı alınmasına  ve  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  Kaçak yapı sahibi (TCKNo:307*******) A….. Ö….. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:103

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 04.11.2021 tarih ve 2021/2745 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi Sahil Mahallesi Pelikan Sokak Kıyı kenarda bulunan; tapuda İ17D22B1C pafta, 342 ada, 10 parsel üzerinde A….. G….. E….. adına kayıtlı taşınmaz üzerinde ve Kıyı kenar içerisinde bulunan yapı CİMER şikayetine konu olmuştur. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanlarının yerinde yapmış olduğu kontroller sonucunda yapı ( yardımcı müştemilat ) 23.08.2021 tarih ve 10 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiştir. Mühürlenen yapı için 26.08.2021 tarih ve 69 sayılı Encümen Kararı alınmış ve Encümen Kararında belirtilen aykırılığın yasal hale getirilmesine için 30 günlük süre  verilmiştir. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanlarının yerinde yaptığı kontroller sonucunda  kaçak yapı eski haline getirilmediğinden;   3194 sayılı İmar Kanunun 32.maddesine göre işlem yapılarak yıkım kararı alınmasına  ve  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  Kaçak yapı sahibi (TCKNo: 117*******) A….. G….. E….. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:104

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 04.11.2021 tarih ve 2021/2749 sayılı teklif yazısı ile;           Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi, Kızılsu 5. Sokak No:10 adresinde bulunan; tapuda İ17D18C4D pafta, 205 ada, 12 parsel üzerinde A….. K…..  adına kayıtlı taşınmaz üzerinde Mimari Proje ve Eklerine aykırı çekme mesafeleri içerisinde 2,98X4,77 ebatlarında yapmış olduğu müştemilat Komşu parseldeki kişilerin şikayetine konu olmuştur. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Teknik Elemanlarının yerinde yapmış olduğu kontroller sonucunda yapı 04.11.2021 tarih ve 15 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” hükmü gereği  söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:199*******) A…..K…..’ye 10.626.77TL (Onbinaltıyüzyirmialtılira yetmişyedikuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:105

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 04.11.2021 tarih ve 2021/2750 sayılı teklif yazısı ile;           Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Halide Edip Adıvar Sokak, No:1 adresinde bulunan; tapuda İ17D18C3A pafta, 310 ada, 22 parsel üzerinde Ü….. K…..  adına kayıtlı taşınmaz üzerindeki dairenin Ruhsat projesine aykırı olarak 11.06 m2 Salon, 1,65 m2 Yatak odası, 10.71 m2 Balkon yapıldığı şikayete konu olmuştur. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Teknik Elemanlarının yerinde yapmış olduğu kontroller sonucunda yapı 04.11.2021 tarih ve 16 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” hükmü gereği  söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo: 1069*******) Ü….. K…..’ye 21.337.07TL(Yirmibirbinüçyüzotuzyedilira yedikuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

04.11.2021 tarihli Encümen 18 adet karardan ibarettir.