2021 KASIM AYI BELEDİYE MECLİS KARARLARI İLANI

0
362

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2021 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 01.11.2021 Pazartesi Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2021/49

Gündem 1: Fen İşleri Müdürlüğü’nün 28.09.2021 tarih ve 2381 sayılı teklif yazısı ile Meclise sunulan ve Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarihli toplantısında 2021/45 sayılı nolu karara bağlanarak İmar Komisyonuna havale edilen Mıhlı Mahallesi 704 ada ile 705 ada arasından geçen 10 m lik imar yoluna Erkol Sokak ismi verilmesi ile ilgili 12.10.2021 tarih 2021/5 sayılı İmar Komisyon   raporu  karar alınmak üzere Belediye Meclisine sunulmuştur.

KOMİSYON RAPORU

TEKLİF: Fen İşleri Müdürlüğü’nün 28.09.2021 tarih ve 2381 sayılı müzekkeresi ile Mıhlı Mahallesi 704 ada ile 705 ada arasından geçen  10 m lik imar yoluna  Erkol Sokak ismi verilmesi ile ilgili talep  komisyonumuza havale edilmiştir.

KOMİSYON İNCELEMESİ: İlgi talebin dosyası incelendiğinde Ayvacık Kaymakamlığının 30/10/2020 tarih ve 2956 sayılı yazısı ekinde yer alan Jandarma Komutanlığınca tanzim edilen tutanakta Erkol sokak ismi verilmesinde herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmiştir.  Küçükkuyu beldesine yönelik mahkeme kararı ile iptal edilen imar planları tekrar hazırlanarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 04/10/2021 tarih ve 46 sayılı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 04/10/2021 tarih ve 47 sayılı  meclis kararı ile onaylanmış ve 06/10/2021 tarihinde 30 gün süreyle ilan edilmek askıya çıkarılmıştır. 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları askı sürecinde olup henüz kesinleşip uygulamaya geçilmemiştir. Sokakla ilgili bir karar verilebilmesi için imar planlarının kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi gerekmektedir.

KOMİSYON KARARI: Yapılan inceleme sonucunda söz konusu talep için;  Küçükkuyu Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planlarının kesinleşip yürürlüğe girmesine kadar ek süre verilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR:

Küçükkuyu  Belediye Meclisince Mıhlı Mahallesi, 704 ada ile 705 ada arasından geçen  10m lik imar yoluna  Erkol Sokak ismi verilmesi ile ilgili İmar Komisyonunun 12.10.2021 tarih 2021/5   sayılı raporu açık olarak okunarak el kaldırmak suretiyle oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sokak ismi verilmesi ile ilgili Küçükkuyu Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar planının  ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kesinleşip yürürlüğe girmesine kadar  ek süre verilmesine dair  İmar Komisyonu kararının  Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce  oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021/50

Gündem 2: Meclis gündeminde olmayıp; gündem dışı görüşülmesi oy birliği ile kabul edilip gündeme eklenen 28/10/2021 tarih ve 31642 sayılı Resmi Gazetenin 27/10/2021 tarih ve 4642 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki  “Geçici Madde 86 “Covid-19 salgın hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlanmada, 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) 8.01.2002 tarihli ve 4736 sayılı kanunun 1. Maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olduğu belirtilmiştir.” bu hususlar doğrultusunda sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum kuruluşlarında çalışan personellerin sağlık çalışanı kimliklerini ibraz etmek koşuluyla Beldemizde 31.12.2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar resmi plakalı otobüslerden ücretsiz faydalanmasının uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.