05.02.2024 TARİH VE 2024/01 SAYILI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

0
78

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: Küçükkuyu Belediyesi 2024 Mali Yılı Ücret Tarifesi Revize

KOMİSYON İNCELEMESİ:

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’ nun 97 nci maddesi gereği hazırlanan ve 08.12.2023 tarih ve 2023/97 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Belediyemiz 2024 yılı Ücret Tarifesinin Su gelirleri bölümünde yer alan ”Kanalizasyon hattı bulunmadığından Belediye vidanjörü ile çekimi yapılan aboneliklerin  – ton başına 50 TL” olarak belirlenen bedelinin incelenmesi sonucunda;

KOMİSYON KARARI:

Küçükkuyu Belediye Meclisinin 05.02.2024 tarihli toplantısında 2024/19 sayılı karara bağlanarak komisyonumuza havale edilen 2024 Mali yılı Ücret Tarifesi Revize konusunun ekleri ile incelemesi sonucunda;

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’ nun 97 nci maddesi gereği hazırlanan ve 08.12.2023 tarih ve 2023/97 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Belediyemiz 2024 yılı Ücret Tarifesinin Su gelirleri bölümünde yer alan ”Kanalizasyon hattı bulunmadığından Belediye vidanjörü ile çekimi yapılan aboneliklerin  – ton başına 50 TL” olarak belirlenen bedelinin; Kanalizasyon çalışmaları tamamlanıncaya kadar   ”0-25  m3 su ücreti – 6,70 TL ” olarak belirlenen kademenin yarısının faturaya ilave edilmesine ve ”Kanalizasyon hattı bulunmayan cadde ve sokaklarda kanalizasyon çalışması tamamlandıktan sonra ton başına 50 TL olarak uygulanmasının uygunluğuna

Katılanların Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yüce Meclise arz olunur.