15.01.2024-16.01.2024 TARİH VE 2024/1 SAYILI İMAR KOMİSYONU RAPORU

0
116
İMAR KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: 08/01/2024 tarih ve 11 sayılı sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen; Küçükkuyu Sahil Şerdi Nazım İmar Plan Revizyonu İmar komisyonumuza ulaşmıştır.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Küçükkuyu sahil şeridine yönelik hazırlanan Revizyon Nazım İmar Planı dosyası ile ilgili Komisyonumuzca yapılan İncelemede; Kıyı Kanunu kapsamında sahil şeridine yönelik Nazım İmar Plan Revizyonu hazırlandığı görülmüştür.

Küçükkuyu Belediyesi; 27/12/1988 tarih ve 88/353501 sayılı kararla resmî gazetede ilan edilerek kurulmuş bir belediyedir. Belediyemiz Çanakkale İli, Ayvacık İlçesine bağlı Küçükkuyu Bucağında, Küçkkuyu Merkez olmak üzere Adatepe Köyünün Mıhlı ve Beybağları yerleşim yerlerinin iştiraki ile oluşturulmuştur.  Beldenin ilk imar planı, merkez yerleşmeye yönelik olarak 25.06.1990 tarih ve 3/15 sayılı meclis kararı ile gerçekleştirilmiştir.  25/03/1991 tarih ve 17 sayılı meclis kararı ile Yeşilyurt ve Adatepe (Mıhlı) bölgelerine yönelik ilave imar planı yapılmış, onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yine Adatepe, Mıhlı çayı civarlarını kapsayan imar planı çalışmaları 15.06.1992 tarih ve 9/89 sayılı meclis kararıyla, Ilıca Deresi ile Çanakkale Devlet karayolu güneyinde kalan moteller bölgesine ait ilave imar planı çalışmaları ise 17/06/1992 tarih ve 8/103 sayılı meclis kararı onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Bugüne gelindiğinde Küçükkuyu yerleşmesinin kıyı bölgesine ilişkin olarak Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamında “Kısmi Yapılaşma Kararı’nın olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamında yukarıda belirtilen onaylı imar planlarına göre kısmi yapılaşma tespiti hazırlanarak 04/09/2023 tarih 68 sayılı meclis kararı ile 11 Temmuz 1992 tarihinden önce Küçükkuyu yerleşmesi planlı sahasındaki sahil şeridi boyunca yüzde 51 ve daha üstü yapılaşma olduğu tespit edilmiştir. Kıyı Kanunu Uygulana Yönetmeliğinin 4 ve 16. maddeleri gereğince 11 Temmuz 1992 tarihinden önce onaylanmış uygulama imar planlarında sahil şeridinde Mıhlı mahallesi ve sahil Mahallesinin batı bölümünde yer alan sahil şeridinde 20 m, merkezde belediye kurulmadan önceki yerleşim yeri olan köy merkezinin kapsadığı alanda uçuş paftalarında görülen ve kadastro paftalarında tescil edilmiş yapıların bulunduğu alanda sahil şeridinin belirlenmediği görülmektedir. Kıyı Kanunu uygulama yönetmeliğinin 4 ve 16. maddeleri kapsamında Küçükkuyu yerleşmesi sahil şeridi boyunca yüzde 51 ve daha üstü yapılaşma olduğu tespit edilmesi ve 11 Temmuz 1992 tarihinden önce onaylanmış uygulama imar planı bulunan yerleşmede yüzde 51 i geçen yapılaşma olduğundan dolayı onaylı imar planındaki 20 m sahil şeridi baz alınarak Nazım İmar Planına plana yansıtıldığı görülmüştür.

Onaylı Kıyı Kenar Çizgisinden itibaren kara yönünde 20 m olarak belirlenen sahil şeridinde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliğin 4. Maddesinde belirtilen tanımlar kısmı ile 17 maddesinde belirtilen Sahil şeritlerinin birinci bölümünü içeren uygulama imar planları, tümüyle açık alan olarak toplumun kullanımına tahsis edilecek şekilde düzenlenir. Bu alanlarda sadece yaya yolları, gezinti ve dinlenme alanları, seyir teras ve alanları ile bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan rekreaktif amaçlı kullanımlar … yer alabilir hükmü gereğince sahil şeridinde kamuya tümüyle açık yaya yolu, park, rekratif alanlar ve rekreasyon alanı oluşturulduğu kıyı kenar çizgisin deniz tarafına herhangi bir planlama kararı getirilmediği, 20 m genişliğindeki sahil şeridi dışında kalan yerlerde ada bütünlüğünü sağlamak üzere zorunlu olan düzenlemelerin yapıldığı görülmüştür.

KOMİSYON KARARI: Küçükkuyu Sahil Şeridi Revizyon Nazım İmar Planı, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. İşbu rapor hazırlandığı şekli ile Belediye Meclis’e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.