05.08.2021 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
180

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 05.08.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:55

Belediyemiz Encümeni 05.08.2021 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 04.08.2021 tarih ve 2021/1838 sayılı teklif yazısı ile Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda isimleri belirtilen dilekçe sahiplerinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazın atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

M****** B*******: Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 1.Sokak No:3

Ada Çiftlik Gıda Ürünleri San.Tic.: Sahil Mahallesi, Atatürk Caddesi No:59

KARAR NO:56                         

Belediyemiz Encümeni 05.08.2021 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 04.08.2021 tarih ve 1842 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıta Amirliğince 30/07/2021 tarih ve saat 16:30 sıralarında Beldemiz Cuma pazarında kurulan gıda pazarında yapılan denetimlerde, pazarcı esnaflarından İ**** Y*********** (İbrahimce Mahallesi, İbrahimce Caddesi, No:13 Edremit/BALIKESİR adresinde ikamet eden) isimli şahıs kendisine tahsis edilen yer dışına tezgâhını genişlettiği fotoğraf çekilerek tespit edilmiş olup, konu ile ilgili 000077 nolu tespit tutanağı tanzim edilmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden (TCKNo:128********) İ**** Y*********** isimli şahsa; 5326 sayılı Kabahatler Kanununa Göre Para Cezaları Kanunun 32. maddesinin emre aykırı davranıştan 2021 yılı para ceza miktarı olan 427,00TL(dörtyüzyirmiyedi lirası) para cezası yazılması ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:57

Belediyemiz Encümeni 05.08.2021 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 04.08.2021 tarih ve 1843 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıta Amirliğince 30/07/2021 tarih ve  saat 16:40 sıralarında Beldemiz Cuma pazarında kurulan gıda pazarında yapılan denetimlerde, pazarcı esnaflarından İ****** Z**** ( Gazicelal Mahallesi, Şehitlik Sokak, No:2 Edremit/BALIKESİR adresinde ikamet eden) isimli şahıs kendisine tahsis edilen yer dışına tezgâhını genişlettiği fotoğraf çekilerek tespit edilmiş olup, konu ile ilgili 000078 nolu tespit tutanağı tanzim edilmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden (TCKNo: 252********) İ****** Z**** isimli şahsa; 5326 sayılı Kabahatler Kanununa Göre Para Cezaları Kanunun 32. maddesi emre aykırı davranıştan 2021 yılı para ceza miktarı olan 427.00 T.L.(Dört yüz yirmi yedi Türk lirası) para cezası yazılması ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:58

Belediyemiz Encümeni 05.08.2021 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Genel

Garaj Amirliğinin 05.08.2021 tarih ve 1849 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Gözde 1. Sokak, Kazdağı Vilları No:2/6 adresinde bulunan N**** G******* tarafından verilen 29.07.2021 tarih ve 0681 sayılı dilekçe ile  Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Gözde 1. Sokak, Kazdağı Vilları No:2/5  N**** A***** tarafından verilen 29.07.2021 tarih ve 0681 sayılı dilekçe Encümenimizce değerlendirilmiş olup;  bina fosseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su bedelinin faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:59

Belediyemiz Encümeni 05.08.2021 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 05.08.2021 tarih ve 1856 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Kızılsu 5.Sokak, No:2 C Blokta bulunan; tapuda İ17D18C4D pafta, 205 ada, 18 parsel kayıtlı taşınmaz üzerinde Z***** I***’a ait Mimari Projesine aykırı ve çekme mesafeleri içinde komşu duvarına bitişik 2,10 mt x 1,50 mt ebatlarında müştemilat ve dairenin çatı terasında ise mimari projesinde bulunmayan açık alan olarak gözüken toplamda 40.35 m2’lik bir alanın üstünü pergole ve etrafını cam ile kapattığı CİMER şikayetine konu olmuştur. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanlarının yerinde yaptığı kontroller sonucunda 05.08.2021 tarih ve 09 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiş olup ;3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden işletme sahibi (TCKNo: 413********) Z***** I***’a 37.759.08 TL.(Otuzyedibinyediyüzellidokuzlira sekizkuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

05.08.2021 tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.