2021 YILI TEMMUZ AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARLARI İLANI

0
242

2021 YILI TEMMUZ AYI 26.07.2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 26.07.2021 Pazartesi Günü saat 15.00 de Küçükkuyu Kültür Merkezi Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

 

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2021/37

GÜNDEM 1: Küçükkuyu Belediye Meclisi’nin 05.07.2021 tarih ve 2021/35 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen Küçükkuyu Belediyesi İmar Planı Yapılması Hizmet Alımı işi kapsamında Teknik Şartnameye uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi ile ilgili  İmar komisyonunca   13.07.2021-14.07.2021 tarih ve 2021/1 sayılı  karara bağlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi.

İMAR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Fen İşleri Müdürlüğünün 30.06.2021 tarih ve 1148 sayılı müzekkeresi ile Şehir Plancısı Menşure Işık’ın 29.06.2021 tarihli dilekçesi ile Küçükkuyu Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hazırlanması İşi ile ilgili çalışmaların tamamlandığı ve belediye meclisinde görüşülmesi talep edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar  Planı Teklifi komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyon İncelemesi: Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Personelleri, İbrahim Atılgan, Tuncay Sarı, İrem İmre Pehlivan ile Plan Müellifi Menşure IŞIK’ın katılımlarıyla komisyonumuz toplanmıştır. 1/5000 ölçekli İmar Planı Teklifi ile ilgili Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sözlü görüşlerinde Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırlması Hakkındaki  Kanunun öncesinde yapılan Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Tarımsal yönden herhangi bir görüş belirtmeyeceklerini,  görüşlerinde Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırlması Hakkındaki  Kanunundan önce planı bulunan alanların sınırları ile Planlama sınırı arasında kalan alanların durumu ve plan sınırını tam olarak belirleyebilmek için Çanakkale İl Tarım Müdürlüğü’ne tekrar görüş sorulmasını ve  görüşlerini yazılı olarak Küçükkuyu Belediyesine bildireceklerini beyan etmişlerdir. Yapılan değerlendirmede Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden gelecek  görüş İmar planının ana kararlarını etkileyeceği için kurumdan gelecek görüşün beklenmesi uygun olacaktır.

Komisyon Kararı: Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Küçükkuyu Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi  ile ilgili Çanakkale İl Tarım Müdürlüğü’ne görüş sorulmasına,   görüş gelene kadar ek süre verilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR: İmar Komisyonu tarafından hazırlanan 13.07.2021-14.07.2021 tarih ve 2021/1 sayılı  raporu  açık  olarak okunarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda komisyonun  çalışmalarını tamamlamak  üzere  ek süre talebinin  uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021/38

GÜNDEM 2: Küçükkuyu Belediye Meclisi’nin 05.07.2021 tarih ve 36 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen Küçükkuyu Belediyesi İmar Planı Yapılması Hizmet Alımı işi kapsamında Teknik Şartnameye uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı Teklifi ile ilgili  İmar komisyonunca   13.07.2021-14.07.2021 tarih ve 2021/2 sayılı  karara bağlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi.

İMAR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Fen İşleri Müdürlüğünün 30.06.2021 tarih ve 1148 sayılı müzekkeresi ile Şehir Plancısı Menşure IŞIK’ın 29.06.2021 tarihli dilekçesi ile Küçükkuyu Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hazırlanması İşi ile ilgili çalışmaların tamamlandığı ve belediye meclisinde görüşülmesi talep edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar  Planı Teklifi komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyon İncelemesi: Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Personelleri, İbrahim Atılgan, Tuncay Sarı, İrem İmre Pehlivan ile Plan Müellifi Menşure Işık’ın katılımlarıyla komisyonumuz toplanmıştır. 1/5000 ölçekli İmar Planı Teklifi ile ilgili Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sözlü görüşlerinde Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırlması Hakkındaki  Kanunun öncesinde yapılan Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Tarımsal yönden herhangi bir görüş belirtmeyeceklerini,  görüşlerinde Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırlması Hakkındaki  Kanunundan önce planı bulunan alanların sınırları ile Planlama sınırı arasında kalan alanların durumu ve plan sınırını tam olarak belirleyebilmek için Çanakkale İl Tarım Müdürlüğü’ne tekrar görüş sorulmasını ve  görüşlerini yazılı olarak Küçükkuyu Belediyesine bildireceklerini beyan etmişlerdir. Yapılan değerlendirmede Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden gelecek görüş İmar planının ana kararlarını etkileyeceği için kurumdan gelecek görüşün beklenmesi uygun olacaktır.

Komisyon Kararı: Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Küçükkuyu Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili Çanakkale İl Tarım Müdürlüğü’ne görüş sorulmasına,   görüş gelene kadar ek süre verilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR: İmar Komisyonu tarafından hazırlanan 13.07.2021-14.07.2021 tarih ve 2021/2 sayılı raporu açık olarak okunarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda komisyonun çalışmalarını tamamlamak üzere ek süre talebinin uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.