06.04.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
301

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 06.04.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:69
Belediyemiz Encümeni 06.04.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu İlkokulu Müdürlüğünün 03.04.2017 tarih ve E.4479860 sayılı yazısı ile talep edilen Eğitim Öğretim Hizmetlerinde kullanılmak üzerine 1 adet renkli yazıcı ihtiyacının karşılanması Encümenimizce değerlendirilmiş olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesine göre Belediyemiz tarafından alınmasına ve bedellerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:70
Belediyemiz Encümeni 06.04.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçesinin görüşülmesi;
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Gülay GÜZELİŞ: Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Deniz 1 Sok., No:8
Neriman ŞENER: Küçükkuyu., Sahil Mah. Mimar Sinan Sok. No:8
Seydi Ali AKAY : Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Anafartalar Cad. sokak No:24 (İda Sitesi)
Mehmet Rıfat MERT: Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Çaldıran Sok. No: 9
KARAR NO:71
Belediyemiz Encümeni 06.04.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ:Yola terk
İlgilisi Güllü GÜROL’un 03.04.2017 tarih ve 20170440 kayıt sayılı dilekçesine istinaden 05.04.2017 tarih ve 20170943 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, i17d18d4c pafta, 370 ada, 2 nolu parsel için hazırlanan yola terk dosyasında bahsi geçen parselin zeytinlik vasfında olduğu, yeni oluşacak parselin cinsinin arsa olarak değiştirilmesine yönelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 3573 sayılı kanun uygulamaların da kapsamak üzere olumlu görüş yasının aranılması gerektiği talimatı gereği 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan i17d18d4c imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta olup; 370 ada, 2 parselde zeytinlik vasıflı Güllü GÜROL adına kayıtlı taşınmazın vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz yola terkinden sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:72
Belediyemiz Encümeni 06.04.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ:Süre Uzatımı
Başkanlık Makamının 30/09/2016 tarih ve 20162778 sayılı görevlendirmesi doğrultusunda 06.04.2017 tarih ve 20170959 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile 2016/276856 ihale kayıt numaralı Küçükkuyu (Çanakkale) Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşinin 26/09/2016 tarihinde yüklenici KÜÇÜKKUYU KÖRFEZ MÜHENDİSLİK İNŞ.SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ ile sözleşmesi imzalanmış ve 30/09/2016 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmış olup, Söz konusu işte çalışılmayacak günler 01/01/2017 ve 15/03/2017 tarihleri arasında iş durdurulmuş ve 15/03/2017 itibari ile işe tekrar başlanmıştır. Sözleşmenin 9. maddesi gereğince 120 gün olarak belirlenen işin 12/04/2017 tarihinde geçici kabule hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Ancak çok hızlı gelişen ve nüfusu artan beldemizin, yapılaşması tamamlanan yollar üzerinde ikamet eden vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda kanalizasyon alt yapı çalışmalarımızın devam etmesi gerekmektedir. Bu sebeple söz konusu işte, eksik olan alt yapı çalışmalarımızın tamamlanması için 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun 24. Maddesi gereği (birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 ‘sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.) % 20 iş artışı kapsamında değerlendirilip, iş artışında kullanılacak malzemenin temini ve bu güne kadar yapılan işin zaman ve miktar oranı baz alınarak 45 gün süre verilmesinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:73
Belediyemiz Encümeni 06.04.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu
Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mah.Celal Bayar Cad. No:52., Özkan DÖNMEZ adına kayıtlı bina ile ilgili 06.04.2017 tarih ve 201700461 sayılı dilekçesi Encümenimizce değerlendirilmiş olup,foseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

06.04.2017 tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.