07.01.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
95

Belediye Encümeninin 07.01.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:1
Belediyemiz Encümeni 07.01.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediye Meclisimizin 06.01.2016 gün ve 04 sayılı kararı ile Belediyemize ait kamuya bedelsiz terk edilmiş yeşil alanda bulunan ve konut yapı kooperatifleri tarafından kullanılan arıtma, sondaj ve bekçi evlerine 2016 yılı için metrekare cinsinden günlük işgali için 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 0,25 KR ücret alınmasına, Zabıta birimi tarafından her ay tespit yapılmasına, işgaliye bedelinin yılsonunda Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hesaplanmak suretiyle tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:2
Belediyemiz Encümeni 07.01.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Cemali BURNAZ Caddesi no:7’de Recep ERTEK adına kayıtlı taşınmazın atık suyunun Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma talebinin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:3
Belediyemiz Encümeni 07.01.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nezdinde belediyemiz adına iş takip etmeye,harç yatırıp çekmeye,belgeleri değiştirmeye,düzenlemeye,sonuçlandırmaya,elden belge alıp vermeye 1968 Ankara doğumlu Seyit Ahmet oğlu Mustafa TEPE ve 1978 Ankara doğumlu Tacettin oğlu Vural ER’in yetkilendirilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.