07.03.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
102

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 07.03.2019 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:27

Belediyemiz Encümeni 07.03.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Burhanettin BAYRAKTAR:  Mıhlı Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi No:14

Hüseyin Hüsnü ÖZGEN     :  Mıhlı Mahallesi,Beykent 6.Sokak No:1

Hasan KIRTAY                  :  Mıhlı Mahallesi, Beykent 6..Sokak No:2

Fatma AVCI                       :  Mıhlı Mahallesi Beykent 2.Sokak No:3

KARAR NO:28

Belediyemiz Encümeni 07.03.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:GENEL

Beldemiz Gökçetepe Mahallesi İ17D23A1A pafta 233 ada 1 parselde bulunan 6 ve 7 nolu dükkanların kiralama  süresi 01/04/2019 tarihinde son bulmaktadır. Söz konusu dükkanların tekrar ihaleye çıkartılarak Kurumumuza gelir sağlanması İdaremizin menfaatine olacağından; söz konusu dükkanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ihale edilerek 3 yıllığına kiralanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

07.03.2019  tarihli Encümen 2  adet karardan ibarettir.