BELEDİYE ENCÜMENİNİN 07.06.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:85

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Necibe İlknur ŞENOL : Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Küçük Yalı Sokak No:14-16-20-24

Mehmet Şerif ÖZBEY: Küçükkuyu  Mıhlı Mahallesi, Yalıpınarı 5. Sokak No:42

Murat GÜL                 : Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Osman Tan 2. Sokak  No:11

Mustafa GÜL              : Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Osman Tan 2. Sokak  No:9

Salim GÜLSU            :  Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Osman Tan 2.Sokak No:7

Ferhan Kemal SAKALLI : Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Osman Tan 2.Sokak No:3

Ahmet DENİZ            : Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Ayhan Özerden Caddesi No:16

Cennet KAYA         : Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Atatürk Caddesi Zambak Sokak No:28

KARAR NO:86

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu

Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi , Sarmaşık 1. Sokak , No:12 adresinde Ahmet SABUNCU adına kayıtlı  bina  ile  ilgili  verilen  04.06.2018 tarih ve 1251 sayılı dilekçe,Encümenimizce değerlendirilmiş olup; fosseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin  uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:87

KARAR ÖZETİ:Tutanak

Belediyemiz Zabıtaları tarafından, 04/06/2018 tarihinde saat:15:00’da Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi  Gazze Caddesi kenarında bulunan Beydağı İnşaat unvanlı Cevdet İNALKAÇ’ın inşa ettiği binalardan Atatürk Caddesine kanalizasyon pis suyu akıttığı görülmüş ve konu ile ilgili  04.06.2018 tarih ve 000004 nolu  tespit tutanağı düzenlenmiş olup;Düzenlenen  tutanağa istinaden; 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi ve Küçükkuyu Belediye  Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 8. Maddesinin (ç) bendi gereği ilgilisi   Cevdet İNALKAÇ’a 259.00(İkiyüzellidokuz ) TL para cezası yazılmasına ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:88

KARAR ÖZETİ: Yolaterk-İfraz

07.06.2018 tarih ve 1912 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen; İbrahim SEZER ve hissedarlarının 15.05.2018 tarih ve 1028 kayıt sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Gedikler Mevkii, i17d18d4d pafta, 190 ada, 190  nolu parsel için hazırlanan yola terk ve ifraz dosyasında bahsi geçen parselin zeytinlik vasfında olduğu, yeni oluşacak parselin cinsinin arsa olarak değiştirilmesine yönelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 3573 sayılı kanun uygulamaların da kapsamak üzere olumlu görüş yazısının aranılması talimatı gereği 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  i17d18d4d  imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda ve konut alanında kalmakta olup; 190 ada, 190  parselde zeytinlik vasıflı İbrahim SEZER ve hissedarları adına kayıtlı taşınmazın vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz yola terkinden sonra kalan kısmın A, B ve C  nolu parsellerin   tam imar parseli olacak şekilde ifrazı hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi .

KARAR NO:89

KARAR ÖZETİ: Yolaterk-İfraz

07.06.2018 tarih ve 1918 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen; 1701 nolu LİHKAP’ın   28/05/2018 tarih ve 2018232   kayıt sayılı dilekçe eki Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahallesi, i17d18d4c pafta, 246 ada, 7-8 ve 9 nolu  parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN-308) i17d18d4c imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta ve plana uygun olarak hazırlanmıştır. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahallesi, i17d18d4c pafta, 246 ada, 7-8 ve 9 nolu parseller Memili TAŞKIRAN  adına kayıtlı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi .

 

 

07.06.2018  tarihli Encümen  5 adet karardan ibarettir.