07.10.2021 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARI

0
176

BELEDİYE ENCÜMENİNİN  07.10.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:83

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 05.10.2021 tarih ve 2021/2442 sayılı teklif yazısı ile Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda isimleri belirtilen dilekçe sahiplerinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazın atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

E*** D*****: Mıhlı Mahallesi,Taşlıca Sokak , No:3 /Küçükkuyu

B***** A** Y*******: Mıhlı Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, No:12 /Küçükkuyu

KARAR NO:84

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 07.10.2021 tarih ve 2460 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıta Ekipleri tarafından 01.10.2021 tarihinde, Cuma pazarında tezgah açarak satış yapan S**** Ç**** isimli şahsın, etiketsiz ürün sattığı fotoğraflanarak tespit edilmiş ve hakkında 01.10.2021 tarihli İdari Para Cezası Tutanağı tanzim edilmiş olup; Düzenlenen tutanağa istinaden (TCKNo:442********) S**** Ç**** isimli şahsa; ‘’5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 13/1-l maddesi’’ hükmünce 2021 yılı para ceza miktarı olan 247,00TL (İkiyüzkırkyedilira) Para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.