2021 YILI EKİM AYI 2. BİRLEŞİM MECLİS KARARLARI İLANI

0
367

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2021 YILI EKİM AYI 2. BİRLEŞİM MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 08.10.2021 Cuma Günü saat 10.00’da Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

 

KARAR NO: 2021/48
Gündem 1: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.09.2021 tarih ve 2021/2389 sayılı teklif yazısı ile Meclise sunulan ve Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarihli toplantısında 2021/43 sayılı nolu karara bağlanarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2021 Mali yılı Ek Gelir ve Gider Bütçesi ve ekleri Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek 05.10.2021 tarihli 2021/4 ve 2021/5 sayılı raporları ile Komisyonca uygun görülerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine sunulmuştur.
Komisyon raporlarına göre;
A-Gider Bütçesi  (Komisyon Kararı:)
TEKLİF: Küçükkuyu Belediyesi 2021 Mali yılı Ek Gelir ve Gider Bütçesinin incelenmesi
KOMİSYON İNCELEMESİ:
5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümlerince ve 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğine göre hazırlanıp Küçükkuyu Belediye Meclisinin 04/10/2021 tarihli toplantısında 2021/43 sayılı karara bağlanarak komisyonumuza havale edilen 2021 Mali yılı Ek Gelir ve Gider Bütçesi ile ekleri incelemesi sonucunda;
KOMİSYON KARARI:
B-GİDER BÜÇESİ:
YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI(BAŞKANLIK HİZMETLERİ):157.000,00TL(Oybirliği)
DİĞER GENEL HİZMETLER (MUHASEBE YÖNETİMİ):380.000,00TL(Oybirliği)
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ (ZABITA):29.000,00TL(Oybirliği)
TARIM HİZMETLERİ(PARK BAHÇELER):70.000,00TL(Oybirliği)
İNŞAAT İŞLERİ HİZMETLERİ (FEN HİZMETLERİ):284.000,00TL(Oybirliği)
ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ(TEMİZLİK):1.275.000,00TL(Oybirliği)
ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ(KANALİZASYON-ARITMA):516.500,00TL(Oybirliği)
TOPLUM REFAHI HİZMETLER(İMAR HİZMETLERİ):62.000,00TL(Oybirliği)
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ:96.000,00 TL(Oybirliği)
KÜLTÜR HİZMETLERİ:55.000,00TL(Oybirliği)
MALULLÜK YARDIM HİZMETLERİ:25.000,00 (Oybirliği)
5393 sayılı Belediye Kanunun 62. maddesi gereği hazırlanan 2021 Mali yılı Ek Gider Bütçesinin; Tüm kod toplamları: 2.950.000,00TL olarak bağlamış olup; komisyonumuzca Oybirliği ile uygun görülmüştür.
B-GELİR BÜÇESİ:
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ: 500.000,00TL(Oybirliği)
05-DİĞER GELİRLER: 2.450.000,00TL(Oybirliği)
5393 sayılı Belediye Kanunun 62. maddesi gereği hazırlanan 2021 Mali yılı Ek Gelir Bütçesinin; Tüm kod toplamları: 2.950.000,00TL olarak bağlamış olup; komisyonumuzca Oybirliği ile uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
KARAR
Küçükkuyu Belediye Meclisince Plan ve Bütçe Komisyonunun 2021 Mali yılı Ek Gelir 2021/4 ve Gider Bütçesi 2021/5 sayılı raporları açık olarak okunarak el kaldırmak suretiyle madde madde oylamaya sunuldu.
B-GİDER BÜÇESİ:
-YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI(BAŞKANLIK HİZMETLERİ):157.000,00TL (Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)
-DİĞER GENEL HİZMETLER (MUHASEBE YÖNETİMİ):380.000,00TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)
-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ-(ZABITA):29.000,00TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)
-TARIM HİZMETLERİ(PARK BAHÇELER):70.000,00TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)
-İNŞAAT İŞLERİ HİZMETLERİ (FEN HİZMETLERİ):284.000,00TL(Meclisimizce oy
birliği ile kabul edildi.)
-ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ(TEMİZLİK):1.275.000,00TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)
-ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ(KANALİZASYON ARITMA): 516.500,00TL
(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)
-TOPLUM REFAHI HİZMETLER(İMAR -HİZMETLERİ):62.000,00TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)
-HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ:96.000,00 TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)
-KÜLTÜR HİZMETLERİ:55.000,00TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)
-MALULLÜK YARDIM HİZMETLERİ:25.000,00 (Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)
2021 Mali yılı Ek Gider Bütçesinin tüm kod toplamları: 2.950.000,00TL (İkimilyon Dokuzyüzellibin) olarak karara bağlandı.
B-GELİR BÜÇESİ:
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:500.000,00TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)
05-DİĞER GELİRLER:2.450.000,00TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)
2021 Mali yılı Ek Gelir Bütçesinin tüm kod toplamları: 2.950.000,00TL (İkimilyon Dokuzyüzellibin) olarak karara bağlandı.
5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümlerince ve 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin “(1)…(2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır.” hükümlerine göre hazırlanan ve Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenerek Belediye Meclisine arz olunan Küçükkuyu Belediyesi 2021 Mali yılı Ek Gelir ve Gider Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine göre görüşülerek 2.950.000,00TL  olarak Küçükkuyu Belediye Meclisinin 08.10.2021 tarihli toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.