BELEDİYE ENCÜMENİNİN 08.02.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:16

KARAR ÖZETİ:18.Madde

02.02.2018 tarih ve 0383 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile, Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi,Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi i17d18d3d pafta, 239 ada, 13,14,16,17,28,29,30,31 nolu  parsellerin bulunduğu alanda   3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması  yapılması için düzenleme sahası sınırının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:17

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Belediyemiz Zabıta  ve Fen İşleri   görevlileri tarafından  07.02.2018 tarihinde saat:14:30’da Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Fener yolu Caddesi No:4 adresinde Orhan VURAL’a ait ofis ve işyerinin yoldan çekme mesafesini açılır kapanır raylı cam sistemi ile kapatarak ihlal ettiği ve  kütle büyümesi olduğu tespit edilerek tutanak tutanak altına alınan işlemle ilgili 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi ve Küçükkuyu Belediye  Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 13. Maddesinin (b) bendi gereği  ilgilisi Orhan VURAL’a 259.00(İkiyüzellidokuz)TL  para cezası yazılmasına ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:18

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

08.02.2018 tarih ve 0447 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen ; ilgilisi Veli KURT- Fettah KARGIN adına vekili Bahattin YELGEDİK’in  08/02/2018 tarih ve 0317 kayıt sayılı dilekçe eki  sorumlu mühendis Muhittin GÜLEY tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Gökçetepe Mahallesi, Makbere  Mevkii, i17d18d4d pafta, 133 ada, 104 nolu parsel için hazırlanan yola terk dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  (PİN:UİP-308) i17d18d4d imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda ve konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Makbere Mevkii, i17d18d4d pafta, 133 ada, 104 nolu parselde kayıtlı arsa vasıflı Veli KURT ve  Fettah KARGIN adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere  kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde  hazırlanan dosyanın, 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

08.02.2018  tarihli Encümen  3 adet karardan ibarettir.