08.04.2021 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
225

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 08.04.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:16

KARAR ÖZETİ: Genel

Fen İşleri Müdürlüğünün 07.04.2021 tarih ve 0756 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Belediyesi imar planlarının hazırlanmasına yönelik yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçeki uygulama imar planı çalışmalarında; Beldemizin halihazır vaziyetinin son durumunu gösterir görsel bilgilere ihtiyaç duyulduğundan, söz konusu bilgilerin drone çekimi yapılarak elde edilmesi için gereken hizmet alım çalışmalarının; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine  göre   yapılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:17

KARAR ÖZETİ: Aktarma

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07.04.2021 tarih ve 0774 sayılı teklif yazısı ile; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine istinaden 2021 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan  0139-096101 Yedek Ödenek Kodundan 66.000,00TL’nin, 0139-012290  Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları koduna 54.000,00TL, 0740-012290 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları koduna 12.000,00TL aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

08.04.2021 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.