09.03.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI.

0
208

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 09.03.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR  NO:48

KARAR ÖZETİ: Ödenek Aktarma.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 09.03.2023 tarih ve 2023/6102 sayılı yazısı ile teklif edilen; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Encümenin Görev Ve Yetkileri” bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” Ve Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Aktarma” başlıklı 36. Maddesi; “(1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir. (2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır…” hükümlerine istinaden; Ödenek Aktarma Cetvelinde detayları ile belirtilen ve ödenek ihtiyacı bulunan gider tertiplerine toplamda  120.000,00TL aktarılmasının uygunluğuna  Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:49

KARAR ÖZETİ: 18.Madde Uygulaması 1.Etap Düzenleme Sınırı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09.03.2023 tarih ve 2023/6103 sayılı yazısı ile teklif edilen; 120 sıra sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” 11.02.2023 tarihli ve 32101 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.120 sıra sayılı Kararnamenin 2 maddesinde dava açma, icra takibi başlatma, şikayet, ihbar, zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri 06.02.2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 06.04.2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulmasına ve bu sürelerin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacağı belirtilmiş olan Beldemiz; Mıhlı Mahallesi, i17d18c3b, i17d19d4a, i17d19d4d pafta 254 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 46, 47, 48, 49 parseller, 347 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 517 ada 146 parsel, 156 ada 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55 parseller, 167 ada 4, 5, 6, 9 parseller, 188 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 197 ada 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108 parseller, 216 ada 1, 2 parseller, 369 ada 1 parsel, 222 ada 9, 10, 11, 12, 13, 17 parseller numaralı taşınmazları kapsayan alanda, Belediye Encümeninin 26.01.2023 tarih ve 23 sayılı   Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 1. etap 18. Maddesine istinaden imar uygulaması yapılarak 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince 01.02.2023 tarihinden itibaren 1 ay süreliğine askıya çıkarılmıştır. 120 sıra sayılı Kararnameye istinaden ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için herhangi bir maduriyet oluşmaması için Mıhlı Mahallesi 1. Etap Parselasyon Planı Askı İlanı durdurulmuş olan ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 1. Etap 18. Maddesi imar uygulaması 06.04.2023 06.04.2023 tarihinden sonra kararname doğrultusunda kalan süre için tekrar askıya çıkarılmasına ve bugüne kadar yapılan itirazların, 06.04.2023 tarihinden sonraki askı süreci tamamlandıktan sonra değerlendirilmesine Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:50

KARAR ÖZETİ: 18.Madde Uygulaması 1.Etap Düzenleme Sınırı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.03.2023 tarih ve 2023/6104 sayılı yazısı ile teklif edilen;120 sıra sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” 11.02.2023 tarihli ve 32101 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.120 sıra sayılı Kararnamenin 2 maddesinde dava açma, icra takibi başlatma, şikayet, ihbar, zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri 06.02.2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 06.04.2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulmasına ve bu sürelerin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacağı olan Beldemiz; Mıhlı Mahallesi, i17d18d3b, i17d18d3c pafta 233 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 41, 59, 73, 74, 75, 265 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 320 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller ile 233 ada 29, 38, 40 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda, Belediyemiz Encümeninin 26.01.2023 tarih ve 24 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 3. etap 18. Maddesine istinaden imar uygulaması yapılarak 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince 01.02.2023 tarihinden itibaren 1 ay süreliğine askıya çıkarılmıştır.120 sıra sayılı Kararnameye istinaden ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için herhangi bir maduriyet oluşmaması için Mıhlı Mahallesi 3. Etap Parselasyon Planı Askı İlanı durdurulmuştur. 3194 Sayılı İmar Kanunun 3. Etap 18. Maddesi imar uygulaması 06.04.2023 tarihinden sonra kararname doğrultusunda kalan süre için tekrar askıya çıkarılmasına ve bugüne kadar yapılan itirazların, 06.04.2023 tarihinden sonraki askı süreci tamamlandıktan sonra değerlendirilmesine Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:51

KARAR ÖZETİ: 18.Madde Uygulaması 1.Etap Düzenleme Sınırı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.03.2023 tarih ve 2023/6105 sayılı yazısı ile teklif edilen; 120 sıra sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” 11.02.2023 tarihli ve 32101 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.120 sıra sayılı Kararnamenin 2 maddesinde dava açma, icra takibi başlatma, şikayet, ihbar, zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri 06.02.2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 06.04.2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulmasına ve bu sürelerin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacağı belirtilmiş olan Beldemiz; Mıhlı Mahallesi, , , i17d18c4a, i17d18c4b, i17d18c4c, i17d18c4d pafta 241 ada 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 parseller, 337 ada 1, 2 parseller numaralı taşınmazlar  kapsayan alanda, Belediyemiz Encümeninin 26.01.2023 tarih ve 25 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 4. etap 18. Maddesine istinaden imar uygulaması yapılarak 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince 01.02.2023 tarihinden itibaren 1 ay süreliğine askıya çıkarılmıştır. 120 sıra sayılı Kararnameye istinaden ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için herhangi bir maduriyet oluşmaması için Mıhlı Mahallesi 4. Etap Parselasyon Planı Askı İlanı durdurulmuştur. 3194 Sayılı İmar Kanunun 4. Etap 18. Maddesi imar uygulaması 06.04.2023 tarihinden sonra kararname doğrultusunda kalan süre için tekrar askıya çıkarılmasına ve bugüne kadar yapılan itirazların, 06.04.2023 tarihinden sonraki askı süreci tamamlandıktan sonra değerlendirilmesine Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

09.03.2023 tarihli Encümen 4 adet karardan ibarettir.